Certyfikaty

Dział Certyfikacji Wyrobów PapierowychDział Certyfikacji zajmuje się certyfikacją opakowań jednostkowych i materiałów opakowaniowych oraz wyrobów papierowych. Dział Certyfikacji wydaje certyfikaty dla opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych (obowiązkowe), opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko, opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności do ponownego przetwórstwa. 

Zajmujemy się certyfikacją materiałów i wyrobów oceniając ich podatność do biodegradacji i kompostowania oraz aktywność przeciwbakteryjną. 

Prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie problematyki certyfikacji materiałów opakowaniowych, opakowań i innych wyrobów, obejmującą przygotowanie i organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji.

Dział Certyfikacji Opakowań od 1993 roku posiada akredytację PCA nr AC 016 zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Jest bezstronną i niezależną jednostką certyfikującą wyroby, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

AC 016

Dział ocenia wyroby oraz usługi i udziela certyfikatów:

W zakresie akredytacji – certyfikacja papieru, tektury i wyrobów papierowych:

  • ocena zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych (dobrowolna)
  • certyfikat UN dla opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych: ADR, ADN, RID, IMDG-Code, IATA-DGR (obowiązkowy)
  • opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko
  • opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności do ponownego przetwórstwa

Poza zakresem akredytacji – certyfikacja materiałów, wyrobów, procesów i usług:

  • ocena zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych (dobrowolna),
  • ocena podatności do biodegradacji i kompostowania materiałów i wyrobów pochodzenia naturalnego i syntetycznego (dobrowolna)
  • ocena aktywności przeciwbakteryjnej materiałów i wyrobów. Produkt Antybakteryjny (dobrowolna)

 


    Kontakt

Kierownik:
dr inż. Ewa Kopania
tel.: 42 307 09 35; 42 307 01 32
e-mail: certyfikacja@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, ewa.kopania@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

Kierownik Działu - Warszawa
mgr inż. Andrzej Milewski 
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 30
e-mail: andrzej.milewski@lit/lukasiewicz.gov.pl

Dział handlowy: 
Zastępca Kierownika Działu Handlowego
mgr Konrad Orłowski 
tel.: 507 024 715,
e-mail: Konrad.orlowski@lit.lukasiewicz.gov.pl

 

Strefa Klienta
EnglishPolish