Komercjalizacja

Komercjalizacja
Sukces komercyjny innowacji zależy od przemyślanej strategii transferu rozwiązań technologicznych do świata biznesu.

Jesteś człowiekiem biznesu otwartym na nowe technologie i innowacyjne rozwiązania? Chciałbyś wdrożyć nowy produkt na rynek i wraz z nami otworzyć się na nowe szanse biznesowe? Jeśli tak to trafiłaś w świetne miejsce!

Łukasiewicz- ŁIT to nowoczesna jednostka naukowo badawcza która otwarta jest na współpracę z biznesem! oferujemy wiele ciekawych rozwiązań w postaci technologii, patentów czy pomysłów które wraz z Tobą czyli przedsiębiorcą możemy wprowadzić na rynek. Nasza współpraca może przybrać różne formy, jesteśmy elastyczni bo wiemy, że to konieczne żeby w dzisiejszym świecie odnieść sukces. Są dwie możliwości możesz skorzystać z tych rozwiązań które już opracowaliśmy (opracowujemy) lub jeśli masz jaki ciekawy z biznesowego punktu widzenia pomysł, koncepcję, projekt, inicjatywę a nie masz do tego zaplecza w postaci wykwalikowanej kadry naukowo badawczej chętnie Ci pomożemy wszystko po to by razem odnieść sukces. Dzięki temu nowoczesnemu podejściu czyli współpracy nauki z biznesem jesteśmy w stanie wraz z przedsiębiorcą stać się konkurencyjni rynkowo. Już dziś wielu przedsiębiorców korzysta z rozwiązań opracowanych przez nasz Instytut bądź rozwiązań opracowanych z naszym udziałem. Nasze możliwości są bardzo szerokie jesteśmy bowiem w stanie podjąć współpracę w wielu branżach m.in. medycznej, energetycznej, obuwniczej, włókienniczej, farmaceutycznej, rolnej, spożywczej, opakowaniowej, skórzanej, polimerowej i wielu innych. 

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny stawia na poszukiwanie nowych możliwości rynkowych w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów w tak perspektywicznych obszarach jak:

 • innowacyjne materiały do zastosowań medycznych:
 • nowoczesne materiały dla wojska;
 • materiały budowlane i drogowe na bazie odpadowego białka i popiołów lotnych ze spalania węgla;
 • nowoczesne materiały magazynujące wodę i składniki odżywcze w ekosystemie do rozwoju roślin w warunkach suszy; 
 • nowe systemy gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami;
 • bezpieczna żywność o niskim poziomie przetworzenia produkowana z naturalnych składników (prosta, krótka i czytelna dla konsumentów etykieta składu)

Komercjalizacja to ogromne przedsięwzięcie! Jakie wyzwania wiążą się z procesem komercjalizacji? 

 • Określenie potencjału i wartości rynkowej 
 • Pozyskiwanie środków finansowych na dalszy rozwój
 • Wprowadzenie na rynek przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka
 • Identyfikacja przeszkód uniemożliwiających komercjalizację
 • Sprzedaż i negocjacje cenowe

Przedsiębiorco chętnie Ci pomożemy! Nie czekaj tylko skontaktuj się z nami pisząc mail na adres: komercjalizacja@lit.lukasiewicz.gov.pl i umów się z nami na spotkanie. Razem możemy więcej.

Teraz kilka słów o tym czym się zajmujemy na co dzień i czym tak naprawdę jest komercjalizacja:

Zadaniem działu Komercjalizacji w Łukasiewicz- Łódzkim Instytucie Technologicznym najogólniej ujmując jest pilotowanie 3 istotnych dla działalności B+R procesów czyli komercjalizacji, wdrażania wyników badań i transferu technologii.

Czym są te procesy?

Komercjalizacja to motywowany osiąganiem zysków proces, w którym efekty działalności badawczo-rozwojowej stają się lub w zamierzeniu mogą się stać przedmiotem obrotu rynkowego.

Wdrożenie wyników badań to ich zastosowanie w praktyce społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności wprowadzenie na rynek w postaci konkretnych produktów lub usług.

Transfer technologii to przepływ elementów techniki lub powiązanej z nią wiedzy w celu eksploatacji lub rozwoju, który następuje pomiędzy przynajmniej dwoma podmiotami.

Możemy wyróżnić 2 ścieżki komercjalizacji: bezpośrednią czyli sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy oraz pośrednią czyli obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami. Upraszczając powyższe definicje, przez komercjalizację bezpośrednią należy rozumieć proces, w którym uprawniony do wyników B+R udziela licencji bezpośrednio podmiotowi wdrażającemu te wyniki np. do produkcji według patentu i z użyciem know-how lub sprzedaje prawa. Komercjalizacja pośrednia zaś ma miejsce wówczas, gdy posiadający prawa do wyników B+R (PJB) wnosi prawa własności intelektualnej do spółki, której zadaniem jest podejmowanie dalszych działań w celu rozwinięcia technologii do takiego poziomu, na którym stanie się ona interesująca dla podmiotu mogącego dokonać wdrożenia.

Czym się zajmujemy na co dzień? Przede wszystkim służymy wsparciem dla komórek merytorycznych w przygotowaniu do komercjalizacji produktów i usług, poszukujemy partnerów do komercjalizacji oraz potencjalnych klientów, poszerzamy spectrum kontaktów biznesowych, dbamy o relacje z klientami, przygotowujemy oferty komercjalizacyjne Instytutu, nadzorujemy procesy związane z własnością intelektualną i wiele wiele więcej…


Strefa Klienta
EnglishPolish