Zapraszamy na archiwalne strony:

Łukasiewicz- IBWCh   https://www.ibwch.lodz.pl/
Łukasiewicz – IPS https://www.ips.lodz.pl/pl
Łukasiewicz – IW   https://iw.lukasiewicz.gov.pl/
Łukasiewicz – IBWCh (oddział COBRO) – archiwum.cobro.org.pl