Centrum

Centrum Cyfryzacji Technologii i Rozwiązań PrototypowychDziałalność Centrum koncentruje się wokół transformacji cyfrowej i obejmuje obszary projektowania oraz optymalizacji procesów, monitorowanie systemów wytwarzania, sterowania i zarządzania oraz wspomagania edukacji, ukierunkowane na sektor TCLF (Textile, Clothing, Leather & Footwear).

Istotnym aspektem działań jest obszar dotyczący wytwarzania nowych rozwiązań prototypowych. Zakres ten stanowi synergiczne połączenie z działaniami wszystkich Centrów Badawczych. 

Grupy Badawcze działające w ramach Centrum Cyfryzacji Technologii i Rozwiązań Prototypowych:

1. Sekcja Mechatroniki, Informatyki i Robotyki

2. Sekcja Rozwiązań Prototypowych