Centrum

Centrum Inżynierii BiomedycznejCentrum Inżynierii Biomedycznej realizuje badania naukowe i prace wdrożeniowe z obszaru technologii biomedycznych, farmacji, stomatologii, weterynarii, inżynierii tkankowej oraz medycyny regeneracyjnej. 

Realizowany program badawczy Centrum stanowi m.in. odpowiedź na wyzwania społeczne związane ze starzejącym się społeczeństwem, leczeniem chorób cywilizacyjnych, diagnostyką, innowacjami w systemie opieki zdrowotnej i technologiami medycznymi 

Centrum rozwija zagadnienia związane z materiałami do ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, m.in.: urządzenia i wyroby medyczne, materiały opatrunkowe o szerokim spektrum działania, materiały implantacyjne, rusztowania komórkowe, preparaty antynowotworowe, złoża polimerowe do oczyszczania produktów białkowych z endotoksyny bakteryjnej, sensory i biosensory elastyczne i/lub biodegradowalne, zaawansowane materiały oparte o struktury włókniste mikro i nanometryczne.

Działalność Centrum stanowi synergię pomiędzy naukami chemicznymi i przyrodniczymi, inżynierią materiałową, biologią molekularną, biotechnologią, biochemią, mikrobiologią i medycyną. 

Grupy Badawcze działające w ramach Centrum 

1. Grupa Badawcza Biomateriałów

2. Grupa Badawcza Technologii Medycznych

3. Grupa Badawcza Syntezy i Modyfikacji Fizyko-Chemicznej Polimerów


    Kontakt

dr Longina Madej-Kiełbik
Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej
mail: longina.madej-kielbik@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 307 21 70