Centrum

Centrum Materiałów Obuwniczych, Produktów Barwionych i SpożywczychCentrum realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz przedwdrożeniowe i wdrożeniowe, a także usługi badawcze laboratoryjne i certyfikacyjne:

  • odzież, zwłaszcza obuwie z uwzględnieniem zagadnień dotyczących podologii i ergonomii, biomechaniki chodu oraz ocenę wyrobów w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa ich użytkowania (w tym usługi certyfikacji, tj. ,,Zdrowa Stopa")
  • materiały skórzane i skóropodobne
  • tekstylia, tworzywa, polimery oraz chemię, z ukierunkowaniem na wyroby barwione i syntezę nowych substancji m.in. przeznaczonych do modyfikacji produktów dostępnych na rynku, w celu uzyskania nowych cech o wysokim zapotrzebowaniu rynkowym
  • artykuły spożywcze, w tym suplementy oraz kosmetyki
  • agrotechnikę, m.in. biostymulatory roślin
  • budownictwo (np. prefabrykaty)

Kluczowy obszar działalności związany jest również z zagadnieniami dotyczącymi mikrobiologii przemysłowej i recyklingu odpadów uciążliwych dla środowiska oraz ukierunkowany jest na powiększenie skali bioprocesów, biosyntezy, biotransformacji. Podejmowane prace są spójne z Europejskim Zielonym Ładem tj. planem działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. 

Grupy Badawcze działające w ramach Centrum Materiałów Obuwniczych, Produktów Barwionych i Spożywczych:

1. Grupa Badawcza Nowoczesnych Technologii w Przemyśle Lekkim

2. Grupa Badawcza Podologii i Ergonomii

3. Grupa Badawcza Chemii i Technologii Materiałów Barwionych

4. Grupa Badawcza Mikrobiologii Przemysłowej i Technologii Rolno-Spożywczej


    Kontakt

dr hab. Katarzyna Ławińska
Dyrektor Centrum Materiałów Obuwniczych, Produktów Barwionych i Spożywczych,
mail: katarzyna.lawinska@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 25 36 108