Centrum

Centrum OpakowańCentrum realizuje usługi w następujących obszarach:

  • opakowania i materiały opakowaniowe
  • biopolimery, biomateriały, (w tym biodegradowalnych, kompostowalnych), aktywnych, inteligentnych, z udziałem surowców z recyklingu - szkolenia
  • warsztaty, opracowanie nowych połączeń materiałowych
  • kompleksowe doradztwo, optymalizacja nowych tworzyw/ laminatów w produkcji opakowań giętkich głównie z tworzyw pochodzących z recyklingu, biodegradowalnych, badania opakowań / laminatów z monomateriałów
  • technologii pakowania, technologii recyklingu i odzysku materiałów opakowaniowych i opakowań - opracowanie innowacyjnych rozwiązań, technologii wytwarzania opakowań ze znaczącym naciskiem na materiały pochodzące z recyklingu oraz materiały biodegradowalne
  • istotnym aspektem działań jest obszar dotyczący technologii produkcji nowych materiałów opakowaniowych, technologii wytwarzania opakowań, technologii druku farbami ekologicznymi materiałów przeznaczonych do biodegradacji

Grupy Badawcze działające w ramach Centrum Opakowań

1. Grupa Badawcza Ekologii i Innowacji Opakowań

2. Grupa Badawcza Technologii Poligraficznych

Telefon kontaktowy


    Kontakt

dr inż. Monika Kaczmarczyk
Dyrektor Centrum Opakowań,
mail: monika.kaczmarczyk@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 842 20 11 wew. 42