Do pobrania

Dokumenty do pobraniaCERTYFIKACJA: OBSZAR DOBROWOLNY

RODZAJ CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ

PROGRAM CERTYFIKACJI

TYP PROGRAMU 
WG EN ISO/IEC/17067

Wytyczne do programów

IPS-WDP.pdf

-

Certyfikacja zgodności

IPS-ZN.pdf

7

Certyfikacja zgodności,
na znak WYRÓB EKOLOGICZNY

IPS-ZZa.pdf

8

WYMAGANE DOKUMENTY

PRODUCENT

DOSTAWCA

Wniosek

Wniosek o certyfikację.pdf

Deklaracja

Deklaracja o nieszkodliwości wyrobu.pdf

Kwestionariusz

Kwestionariusz oceny producenta.pdf

Kwestionariusz oceny
dostawcy.pdf

Umowa o przeprowadzanie certyfikacji wyrobu i nadzór

udostępniana przez Dział Certyfikacji

CERTYFIKACJA: OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE

RODZAJ DZIAŁANIA

PROCEDURA CERTYFIKACJI

MODUŁ
wg Rozporządzenia UE 2016/425

Badanie typu UE

IPS-ZT.pdf

B

Zgodność z typem w oparciu
o wewnętrzną kontrolę produkcji
oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu

IPS-ZTN.pdf

C2

WYMAGANE DOKUMENTY

PRODUCENT

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL

PRODUCENT MARKI

Wniosek

Wniosek o przeprowadzenie badania typu UE.pdf

Deklaracja

Deklaracja o nieszkodliwości wyrobu.pdf

Umowa o przeprowadzanie oceny zgodności ŚOI

udostępniana przez Dział Certyfikacji

Umowa o przeprowadzanie nadzorowanych kontroli produktu

udostępniana przez Dział Certyfikacji

 

INFORMATOR DLA KLIENTÓW:

informator_dla_klientow.pdf

Procedura: SKARGI I ODWOŁANIA:

skargi_i_odwolania.pdf


    Kontakt

Kierownik 
mgr inż. Agnieszka Pietrzak 
tel. (+48) 573 213 716
e-mail: agnieszka.pietrzak@lit.lukasiewicz.gov.pliso@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika 
mgr inż. Weronika Konka - Kozioł
tel. (+48) 507 231 121
e-mail: weronika.konka-koziol@lit.lukasiewicz.gov.pl