dr Jakub Pietkiewicz w Radzie NAWA

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko młodszy specjalista ds. badawczych
14 lutego 2023
Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych
17 lutego 2023