Certyfikaty

Dział Certyfikacji Wyrobów PapierowychKomunikaty: 

29.06.2020

Jesteśmy jednostką certyfikującą wyroby branży papierniczej. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualny certyfikat nr AC 062  jest ważny do października 2022 roku.

Zakres Akredytacji

Prowadzimy Certyfikację Wyrobów Papierowych prowadzi w zakresie akredytacji jak i poza zakresem.

CERTYFIKACJA W ZAKRESIE AKREDYTACJI AC 062:

pastedGraphic.png

Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych

Program Certyfikacji PC-1/UN

pastedGraphic_1.png

Certyfikacja zgodności papieru, tektury i ich przetworów z normami

Program Certyfikacji PC-2/OZ

 CERTYFIKACJA POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI: 

 - Ocena zgodności wyrobów, procesów i usług z wymaganiami dokumentów normatywnych

 Program certyfikacji PC-3/WP

 - Ocena przydatności do biodegradacji i kompostowania: Program Certyfikacji PC-4/B-K

pastedGraphic_2.pngpastedGraphic_3.png

- Ocena aktywności przeciwbakteryjnej materiałów i wyrobów. Produkty antybakteryjne: Kryteria oceny K-AB/20 (link skan)

pastedGraphic_4.png

- Ocena opakowań i wyrobów z papieru i tektury na zgodność z dokumentami normatywnymi dotyczącymi kontaktu z żywnością. Kryteria oceny K-Z / S-20

Dział zatrudnia jedną osobę pełniącą funkcję kierownika oraz dwóch specjalistów ds. certyfikacji.

Działalność Działu Certyfikacji Wyrobów Papierowych nadzoruje Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Działalność certyfikacyjną wspiera merytorycznie Komitet Techniczny, który w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oceny wydaje orzeczenie. W skład Komitetu Technicznego wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych procesem certyfikacji wyrobów: producentów, klientów i jednostek badawczych.

Jesteśmy jednostką bezstronną i niezależną, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

Polityka Jakości
Polityka Bezstronności
Deklaracja Kierownictwa

Certyfikacja - dokumenty do pobrania: 

Formularz - wniosek o certyfikację

Formularz - wniosek o certyfikację na UN
Informacja o importerze
Informacja o zakładzie produkcyjnym
Formularz - protokół kom. pobr. próbek
Formularz - protokół kom. pobr. próbek na UN
Skargi i odwołania – procedura

Wydane certyfikaty
Wykaz uznanych laboratoriów


    Kontakt

Kierownik:
dr inż. Ewa Kopania
tel.: 42 307 09 35; 42 307 01 32
e-mail: certyfikacja@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, ewa.kopania@ibwch.lukasiewicz.gov.pl