Certyfikaty

Dział Certyfikacji Wyrobów SkórzanychDział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych to wyodrębniona komórka Instytutu, podległa Dyrektorowi Instytutu, działająca zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi".

Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych prowadzi zarówno certyfikację w obszarze regulowanym prawnie jak i w obszarze dobrowolnym

pastedGraphic.png

CERTYFIKACJA W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE:

    JN 1439

    

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny posiada autoryzację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz notyfikację nr JN 1439 nadaną przez Komisję Europejską
w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej, chroniących przed zagrożeniami kategorii II i III:

- badanie typu UE (moduł B) - załącznik V Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
- zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produktu oraz nadzorowane kontrole produktu
w losowych odstępach czasu (moduł C2) - załącznik VII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425

Zakres notyfikacji stanowi element zakresu akredytacji (AC 055).

CERTYFIKACJA W OBSZARZE DOBROWOLNYM:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny; Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) o nr AC 055, w zakresie oceny: 

 • skór wyprawionych i zwykłych
 • wyrobów ze skóry
 • obuwia
 • wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy
 • sprzętu ochraniającego nogi i stopy 
 • odzieży ochronnej
 • sprzętu ochraniającego dłonie i ramiona 

CERTYFIKACJA UPRAWNIAJĄCA DO STOSOWANIA ZNAKU TOWAROWEGO NA WYROBIE

pastedGraphic_2.png

Certyfikowany wyrób musi spełnić wymagania kryteriów technicznych: KT-11/15, w których opisane są zasady oceny właściwości ekologicznych obuwia i wyrobów skórzanych oraz materiałów stosowanych do ich produkcji. Wyrób spełniający te kryteria jest uznany jako „chemicznie bezpieczny” tzn. nie zawierający substancji mających szkodliwy wpływ na zdrowie i życie użytkownika.

pastedGraphic_3.png

Znak „Certyfikowany materiał Twoich mebli” ma zastosowanie wyłącznie do mebli tapicerowanych, na których zastosowano jako obicia: skóry oraz naturalne i syntetyczne materiały włókiennicze spełniające mające zastosowanie wymagania KT-14/2020. Znak „Certyfikowany materiał Twoich mebli” ma za zadanie promować polskie meble tapicerowane
o podwyższonej jakości.

 SKRÓCONA PROCEDURA CERTYFIKACJI WYROBÓW:

 • złożenie wniosku o certyfikację wraz z dokumentacją i wzorem wyrobu,
 • rejestracja wniosku,
 • podpisanie umowy o przeprowadzenie certyfikacji i o nadzór (jeżeli dotyczy),
 • formalna ocena kompletności dokumentacji,
 • przegląd i ocena materiału zebranego podczas procesu certyfikacji,
 • podjęcie decyzji w sprawie wydania lub odmowy wydania certyfikatu,
 • wydanie certyfikatu,
 • nadzór nad wydanym certyfikatem.


    Kontakt

Kierownik 
mgr inż. Agnieszka Pietrzak 
tel. (+48) 573 213 716
e-mail: agnieszka.pietrzak@lit.lukasiewicz.gov.pliso@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika 
mgr inż. Weronika Konka - Kozioł
tel. (+48) 507 231 121
e-mail: weronika.konka-koziol@lit.lukasiewicz.gov.pl