Grupa Badawcza

BiomateriałówGrupa Badawcza Biomateriałów zajmuje się modyfikacją i opracowywaniem nowych biomateriałów w oparciu o polimery pochodzenia naturalnego mających zastosowanie  m.in. w medycynie, farmacji, stomatologii, weterynarii i inżynierii tkankowej. Głównymi kierunkami badań są specjalne materiały opatrunkowe, w tym pierwszej pomocy,  na zakażone rany oraz opatrunki okluzyjne przeznaczone do leczenia ran średniokrwotocznych.  

         Gruba specjalizuje się w  modyfikacji fizyko-chemicznej chityny i chitozanu  (nowe formy użytkowe m.in. do zastosowań onkologicznych) oraz prowadzi badania nad opracowaniem preparatów na bazie polimerów naturalnych o działaniu repelentnym na kleszcze, złóż polimerowych do oczyszczania produktów białkowych z endotoksyny bakteryjnej i udoskonaleniem materiałów biokompozytowych stosowanych do konstrukcji i wytwarzania różnego typu implantów, w tym wspierających procesy regeneracji tkanek oraz stanowiących podłoża do hodowli komórek macierzystych. 

          Grupa jest w  posiadaniu Strefy Czystej, pomieszczenia o klasie czystości ISO 8 wyposażonym w specjalistyczny zestaw urządzeń  wymagany przy wytwarzaniu biomateriałów. 

Implant - proteza nerwu obwodowego

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.png 

PL 218618

Kompozytowa siatka chirurgiczna do leczenia przepuklin

 pastedGraphic_2.png

PL 211673

Sala czysta o klasie czystości ISO 8 

pastedGraphic_3.png pastedGraphic_4.png

Opatrunki pierwszej pomocy 

pastedGraphic_5.png pastedGraphic_6.png

PL 216818

Kompozytowe kleje kostne 

pastedGraphic_7.pngpastedGraphic_8.png


    Kontakt

dr inż. Maria Wiśniewska-Wrona
Lider Grupy Badawczej Biomateriałów
mail: maria.wisniewska-wrona@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 307 26 79