Grupa Badawcza

Chemicznych Technologii Włókienniczych 

Grupa Badawcza Chemicznych Technologii Włókienniczych (GBCh) prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie inżynierii materiałów włókienniczych i kompozytowych, w tym materiałów z recyklingu. Tematyka badań obejmuje innowacyjne procesy wykończalnicze, fizyko-chemiczną modyfikację struktur włókienniczych oraz ich funkcjonalizację dostosowaną do przeznaczenia użytkowego. Funkcjonalizacja powierzchniowa, z wykorzystaniem między innymi nano i mikrotechnologii włókienniczych i technik niekonwencjonalnych, pozwala na uzyskanie właściwości bioaktywnych, antystatycznych, fotokatalitycznych, przeciwstarzeniowych, superhydrofobowych, przewodzących, itp. GBCh dysponuje specjalistycznymi stanowiskami do prowadzenia procesów w skali laboratoryjnej i półtechnicznej oraz wysokiej klasy aparaturą badawczą do analizy efektów opracowywanych rozwiązań. Specjaliści z GBCh wykonują ekspertyzy i opinie dla przedsiębiorstw sektora włókienniczego i sektorów z nim powiązanych oraz organów administracji państwowej.

 


    Kontakt

dr hab. inż. Małgorzata Cieślak
Lider Grupy Badawczej Chemicznych Technologii Włókienniczych
e-mail: malgorzata.cieslak@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel:  507024712