Grupa Badawcza

Chemii i Technologii Materiałów BarwionychMateriały barwione: skóry, materiały skóropodobne, polimery, kompozyty polimerowe, granulaty polimerowe i in., kosmetyki, szkło, materiały drewniane i drewnopochodne

Zakres działalności:

 1. Inicjowanie i prowadzenie prac naukowych, naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie:
 • Modyfikacja chemiczna i powierzchniowa materiałów w celu nadania im odpowiednich funkcji (bioaktywność, fluorescencja, antyfogging, owadobójczość, antypoślizg, antypalność, samoczyszczenie, hydrofobowość, hydrofilowość) 
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłu skórzanego:  opracowywanie metod wykorzystania odpadów z przemysłu skórzanego i pokrewnych, wskazanie potencjalnych obszarów i możliwości aplikacyjnych odpadów, modyfikacja odpadów
 • Synteza chemiczna: nowe substancje wg opisanych metod syntetycznych, opracowywanie nowych metod otrzymywania związków organicznych,  modyfikacja chemiczna związków, synteza polimerów o specjalistycznych właściwościach (np. antypalnych), optymalizacja zwiększenia skali syntezy od laboratoryjnej do półtechnicznej  z możliwością wdrażania  u przedsiębiorców.
 • Przetwórstwo polimerów, opracowywanie składu kompozytów polimerowych, modyfikacja kompozytów polimerowych w celu poprawy ich właściwości np. wytrzymałościowych lub uzyskania nowych 
 • Charakterystyka i modyfikacja właściwości inteligentnych materiałów (badanie reakcji na czynniki zewnętrzne np. temperaturę, pH, światło) 
 • Proekologiczne dodatki stosowane w obszarze technologii i obróbki skóry, drewna, polimerów, kosmetyków (dobór, modyfikacja)
 1. Transfer innowacyjnych rozwiązań do gospodarki (przystosowywanie uzyskanych wyników badań naukowych do wdrażania w przemyśle, m. in. w obuwniczym i przemysłach z nim współpracujących, w przetwórstwie polimerycznym, papierniczym i in.).
 2. Aplikowanie o fundusze na realizację prac naukowych, badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych z różnych źródeł (NCN, NCBiR, PARP i in.)
 3. Publikacja wyników badań w czasopismach branżowych.
 4. Zgłaszanie patentów i wzorów użytkowych stanowiących wyniki prac  naukowo-badawczych.


    Kontakt

Dr inż. Iwona Masłowska-Lipowicz
Lider Grupy Badawczej Chemii i Technologii Materiałów Barwionych

pastedGraphic.png  iwona.maslowska@lit.lukasiewicz.gov.pl 
pastedGraphic.png  +48 573 213 153
pastedGraphic.png  +48 42 25 36 108

Strefa Klienta
EnglishPolish