Grupa Badawcza

Inżynierii i Ochrony ŚrodowiskaGrupa Badawcza Inżynierii i Ochrony Środowiska posiada wyspecjalizowane zaplecze badawcze oraz doświadczoną kadrę, która łączy wiedzę z dziedziny inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej oraz biochemii.

Obszary działalności:

  • ochrona środowiska wodno-gruntowego: metody oczyszczania ścieków i odzysku/uzdatniania wody, metody rewitalizacji i remediacji terenów zdegradowanych
  • filtracja powietrza: otrzymywanie materiałów filtracyjnych o właściwościach antymikrobowych
  • przetwórstwo surowców biodegradowalnych: badania nad nowymi materiałami, ich przetwórstwem i procesami technologicznymi
  • ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi: wytwarzanie materiałów ekranujących pola elektromagnetyczne
  • Prawo Ochrony Środowiska: również w aspekcie pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorców z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej

Jesteśmy uznaną jednostką naukowo-badawczą a nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska, będąc wsparciem dla małych jak i dużych przedsiębiorstw.


    Kontakt

dr hab.  Marcin Kudzin
Lider Grupy Badawczej Inżynierii Ochrony Środowiska,
mail: marcin.kudzin@lit.lukasiewicz.gov.pl,
tel. 48 42 61 63 121