Grupa Badawcza

Mechanicznych Technologii WłókienniczychGrupa Badawcza Mechanicznych Technologii Włókienniczych (GBM) prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie inżynierii materiałów włókienniczych (tkaniny, dzianiny, włókniny) i kompozytowych. Zakres prac obejmuje opracowanie i wytwarzanie materiałów włókienniczych odzieżowych, medycznych i militarnych, wyposażenia wnętrz obiektów użyteczności publicznej i środków komunikacji, technicznych w tym struktur 3D (dystansowe, kształtowe, szkieletowe) i struktur D.O.S. (wieloosiowe, biaxialne i multiaxialne), oraz do rewitalizowanych budynków zabytkowych. Rozwiązania o zaprogramowanych funkcjach użytkowych i specjalnych, m.in.: trwale trudno zapalnych i konduktywnych, barierowych, kształtujących właściwości akustyczne, komfort fizjologiczny i sensoryczny, znajdują zastosowanie w zaawansowanych wyrobach konwencjonalnych oraz specjalistycznych w różnych sektorach gospodarki. Grupa Badawcza dysponuje stanowiskami do projektowania tkanin i wytwarzania struktur w skali laboratoryjnej oraz aparaturą badawczą m.in. do oceny komfortu termo-fizjologicznego i właściwości akustycznych. Oprócz działalności naukowej prowadzimy także usługi szkoleniowe w zakresie Materiałoznawstwa dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.


    Kontakt

dr inż. Ewa Witczak
Lider Grupy Badawczej Mechanicznych Technologii Włókienniczych
e-mail: ewa.witczak@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel: +48 42 25 34 455