Grupa Badawcza

Mikrobiologii Przemysłowej i Technologii
Rolno-spożywczejDo zakresu działania grupy badawczej należy:

 1. Inicjowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie:
 • mikrobiologii przemysłowej;
 • biotechnologii i przemysłu spożywczego; 
 • rolnictwa i ogrodnictwa;
 • inżynierii środowiska;
 • zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym;
 • biokompozytów;
 • zrównoważonego rozwoju;
 • recyklingu odpadów i surowców zgodnie z zasadami gospodarki w obiegu zamkniętym.

2. Zgłaszanie patentów i wzorów użytkowych z zakresu innowacyjnych technologii badawczych.

3. Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez publikacje naukowe i branżowe, udział w kongresach, krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, zjazdach i targach.

4. Opracowywanie wniosków projektowych, badawczych i badawczo-rozwojowych składanych w ramach krajowych i międzynarodowych konkursów i programów.

5. Współpraca naukowa w ramach sieci i konsorcjów krajowych i zagranicznych.

6. Wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii przemysłowej według norm m.in.:

 • PN-EN ISO 20743:2013 - Tekstylia. Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym.
 • PN-EN 14119:2005 - Badania tekstyliów. Ocena działania mikrogrzybów.
 • PN-EN 13697 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa metoda określenia działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni.
 • ASTM G21 - 96 Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi.
 • ISO 22196 Plastics - Measurement of antibacterial activity on plastics surfaces.
 • PN-EN ISO 20645:2006 - Płaskie wyroby włókiennicze. Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej. Metoda dyfuzji na płytce z agarem.
 • Instrukcja ITB 355/98 - Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 

Zapraszamy do współpracy!


    Kontakt

dr Dorota Gendaszewska
Lider Grupy Badawczej Mikrobiologii Przemysłowej I Technologii Rolno-Spożywczej,
mail: dorota.gendaszewska@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 25 36 108