Grupa Badawcza

Grupa Badawcza Podologii i ErgonomiiZakres prac usługowych:

 1. Opracowanie wymagań jakie powinno spełniać obuwie przeznaczone dla pracowników służb mundurowych oraz przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-technologicznej obuwia.
 2. Badania i ocena obuwia na stopy wrażliwe, dla osób chorych na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów (certyfikacja obuwia i przyznanie znaku „Obuwie dla cukrzyków” oraz „Obuwie na stopy wrażliwe”. Doradztwo konstrukcyjno-technologiczno-materiałowe dla producentów obuwia specjalistycznego.
 3. Badania i ocena obuwia do znaku ZDROWA STOPA. Doradztwo konstrukcyjno-technologiczno-materiałowe dla producentów obuwia dziecięcego.
 4. Badania ankietowe wybranych grup potencjalnych użytkowników obuwia.
 5. Kompleksowa ocena obuwia pod kątem możliwości użytkowania go przez służbę zdrowia, w różnych zakładach, np. laboratoriach chemicznych itp.
 6. Ocena prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych kopyt.
 7. Ocena stopnia dopasowania obuwia do stóp i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, polegająca na prowadzeniu badań pasowności obuwia.
 8. Badania użytkowe obuwia na różnych grupach użytkowników w zależności od potrzeb producenta i przeznaczenia obuwia.
 9. Badania terenowe (na targach, w sklepach medycznych i obuwniczych, gabinetach podologicznych itp.) stanu zdrowotnego stóp dzieci i osób dorosłych wraz z doradztwem w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp, doboru odpowiednich wkładek i obuwia. 
 10. 10.Badania stóp, dobór i wykonywanie wkładek do obuwia, doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp (usługi dla osób fizycznych).
 1. 10.Skanowanie stóp dzieci, osób dorosłych oraz przedmiotów za pomocą skanera 3D (skaner skrzyniowy i ręczny).
 1. 11.Konsultacje dla producentów obuwia w zakresie doboru odpowiednich wkładek komfortowych do obuwia. 
 2. 12.Badania i ocena wkładek profilaktycznych i ortopedycznych wykonywanych seryjnie.
 3. 13.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dot. wkładek profilaktyczno-ortopedycznych dla podologów, techników i obuwników ortopedycznych, fizjoterapeutów, producentów wkładek itp.
 4. 14.Realizacja projektów Erasmus+ w zakresie tematyki obuwia.
 5. 15.Realizacja projektów  i usług badawczych  -  finansowanych przez zlecającego w oparciu o umowy dwustronne w zakresie modernizacji technologii i jakości oraz funkcjonalności obuwia ze znanymi firmami np.:  Bartek, BSW, Fabelo, Conhpol itp.
 6. 16.Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez m.in. działalność wydawniczą, organizację i udział w konferencjach, seminariach itp.
 7. 17.Opracowanie ulotek i książeczek zawierających informacje o:
 • rozwoju stóp dziecka oraz zasadach doboru odpowiedniego obuwia dla dzieci
 • stopie cukrzycowej, pielęgnacji stóp cukrzycowych, doborze wkładek i obuwia
 • stopach wrażliwych, ich pielęgnacji , doborze wkładek i obuwia.
 1. 18.Badania laboratoryjne gotowego obuwia:
 • badanie elastyczności obuwia
 • badanie określonych cech ergonomicznych obuwia
 • badanie parametrów kopyt
 1. 19.Sprzedaż:
 • znaczków ZDROWA STOPA
 • poradnika „Stopa dziecka a obuwie dziecięce”
 • szablonów kontrolnych ściółki kopyta (szablony te ułatwiają sprawdzanie wymiarów kopyt).

Usługi dla sprzedawców obuwia, importerów:

 • Szkolenia w zakresie reklamacji obuwia, odbioru jakościowego obuwia, technik sprzedaży obuwia, podstawowych informacji na temat produkcji obuwia, doboru i jakości materiałów, technologii wytwarzania wyrobów stosowanych w przemyśle skórzanym, 
 • Ekspertyzy rzeczoznawcze dotyczące reklamacji obuwia, galanterii skórzanej.

Usługi dla producentów obuwia:

 • Doradztwo w kreowaniu i wdrażaniu nowości wzorniczych, doborze kopyt, materiałów, wkładek.
 • Dokonywanie oceny jakości wyrobów przemysłu skórzanego w zakresie: skór naturalnych, sztucznych i wtórnych, wszystkich rodzajów obuwia, elementów obuwia.
 • Komputerowe stopniowanie szablonów w systemie CAD/CAM. 


    Kontakt

dr Robert Gajewski
Lider Grupy  Badawczej Podologii i Ergonomii
mail: robert.gajewski@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel: 12 25 54 248