Grupa Badawcza

Syntez Chemicznych i Tworzyw SztucznychGrupa Badawcza zajmuje się głównie syntezą i badaniem właściwości polimerów otrzymywanych metodą polikondesacji, a także prowadzi prace badawcze w zakresie przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych w tym biopolimerów (m. in. PLA, PBS i inne). Grupa zajmuje się syntezą chemiczną, formowaniem włókien, włóknin i folii metodą stopową i z rozdmuchu. 

Główne kierunki badań: 

 • synteza poliamidów i kopoliamidów 
 • synteza alifatycznych poliestrów i kopoliestrów oraz biodegradowalnych kopoliestrów alifatycznych i aromatycznych 
 • chemiczna i fizyczna modyfikacja polimerów termoplastycznych 
 • przetwarzanie polimerów termoplastycznych na włókna 
 • wytwarzanie włóknin metodą melt-blown oraz spundbond 
 • wytwarzanie folii metodą stopową i z rozdmuchu 

Oferowany zakres badań/usług: 

 • wyznaczanie współczynnika płynięcia polimeru MFR (MFI
 • wyznaczania gęstości polimeru  
 • badanie czystości polimeru  
 • otrzymywanie włókniny spunbond zawierającej masterbatch 
 • wytwarzanie masterbatchy  
 • druk 3D – wydruk prototypowych elementów   


    Kontakt

mgr inż. Dominik Borkowski
Lider Grupy Badawczej Syntez Chemicznych i Tworzyw Sztucznych
mail: dominik.borkowski@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 307 30 08