Grupa Badawcza

Technologii MedycznychGrupa Badawcza Technologii Medycznych prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie inżynierii biomedycznej z wykorzystaniem biopolimerów i nowoczesnych technologii. Tematyka badań obejmuje innowacyjne procesy modyfikacji wyrobów medycznych/farmaceutycznych/kosmetycznych i struktur polimerowych, nowe technologie w zastosowaniach medycznych. Grupa prowadzi badania naukowe w zakresie funkcjonalizacji wyrobów polimerowych w celu nadania nowych pożądanych właściwości w obszarze medycznym/farmaceutycznym/kosmetycznym. Grupa dysponuje aparaturą badawczą do analizy polimerów w celu oceny procesów np.: degradacji, starzenia, przetwórczych tj. GPC/SEC, FTIR, UV-VIS, SEM.

KIERUNKI DZIAŁANIA

-biologiczna aktywacja wyrobów medycznych

- modyfikacja i opracowywanie nowych kompozytów polimerowych do zastosowań medycznych

- nowe technologie w zastosowaniach medycznych

- modyfikacja polimerów naturalnych/syntetycznych pod kątem nowych zastosowań

-badanie procesów degradacji i starzenia wyrobów medycznych

-ocena uwalniania substancji aktywnych z wyrobów medycznych

-czystość chemiczna wyrobów medycznych

- badania z zakresu  fizyko-chemii  polimerów tj. oznaczanie grup chemicznych,  badanie lepkości roztworów, rozkład mas molowych, badania strukturalne

-badania wyrobów medycznych i polimerów zgodnie z normami, Farmakopeą, UPS

 


    Kontakt

mgr Karolina Gzyra-Jagieła
Lider Grupy Badawczej Technologii Medycznych
mail: karolina.gzyra-jagiela@lit.lukasiewicz.gov.pl 
tel.  42 307 24 55