Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalista techniczny – mechanik

PRACOWNIK OBSŁUGI – WYTWARZACZ WŁÓKNIN
15 grudnia 2022
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – wytwarzacz włóknin
19 grudnia 2022