Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko starszy specjalista ds. zamówień

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. BHP i Ppoż.
23 stycznia 2023
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik obsługi – wytwarzacz włóknin
24 stycznia 2023