Konferencje BranżoweWydarzenie kierujemy do przedsiębiorców, którzy chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o innowacje technologiczne i produktowe. Przedstawiamy możliwości współpracy nauki z biznesem, przedstawiamy projekty B+R, które realizujemy. Moderatorami oraz panelistami są przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracownicy badawczy Łukasiewicz – ŁIT. Stwarzamy przestrzeń do dyskusji i rozmów przedsiębiorców ze specjalistami z różnych dziedzin, której towarzyszą warsztaty – jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie.  

1 kwietnia 2022 roku dzięki połączeniu trzech łódzkich Instytutów (Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa) powstała nowoczesna jednostka badawcza: Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny. Konferencje branżowe mają na celu zapoznanie firm z województwa łódzkiego z działalnością nowopowstałego Instytutu.

Nowy instytut w wyniku synergii dysponuje:

  • wiedzą, doświadczeniem i kapitałem twórczym pracowników naukowych z różnych obszarów badawczych
  • rozbudowaną infrastrukturą naukowo-badawczą
  • wzrostem kompleksowości i jakości oferty skierowanej do biznesu

co na większą skalę umożliwi nam:

  • rozwój innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych w dotychczasowych i nowych obszarach badawczych
  • poszerzenie grona partnerów krajowych i zagranicznych
  • większy udział w sferze badawczej i biznesowej przejawiający się w zwiększeniu ilości projektów krajowych i międzynarodowych

Nauka dla Biznesu Nowe Perspektywy (Zgierz 17.10.2022r)

Nauka dla Biznesu Nowe Perspektywy (Zduńska Wola 03.02.2023r.)

Nauka dla Biznesu Nowe Perspektywy (Radomsko 18.05.2023r.)


    Kontakt

Katarzyna Drużdż
p.o. Kierownika Działu Marketingu i PR 
katarzyna.druzdz@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. + 48 517 056 332