Centrum

Konferencje NaukoweŁukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny jest inicjatorem serii konferencji naukowych mających na celu wymianę doświadczeń naukowych i poszerzanie wiedzy między doświadczonymi pracownikami naukowymi, studentami, doktorantami oraz osobami działającymi w zakresie praktyki gospodarczej.

Cyklicznie organizujemy konferencje o następującej tematyce:

EkoBioTex

Konferencja jest okazją do nawiązywania współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń w badaniach naukowych związanych z dziedzinami inżynierii środowiska, inżynierii biomedycznej, inżynierii materiałowej, chemicznej, problematyki gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mamy nadzieję, że poruszana problematyka stanie się pomocna w inicjowaniu nowych projektów, włączając się tym samym w nurt budowania szeroko rozumianego myślenia ekoprojektowego, biomedycznego i zero waste. 

Polimery w Medycynie

Konferencja obejmuje swoim zakresem szerokie zastosowanie polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Obejmuje zagadnienia takie jak: biomateriały i ich zastosowanie, polimerowe wyroby medyczne, nanotechnologia i biotechnologia dla ochrony zdrowia, ocena biozgodności biomateriałów.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

Konferencja dotycząca opakowań, w szczególności wytwórstwa, przetwórstwa i funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, a także ekonomicznych i prawnych oraz trendów konsumenckich.

Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego

Tematyka konferencji skupia się na problemach przemysłu włókienniczego, w szczególności dotyczy wytwarzania i zastosowania polimerów oraz ich oddziaływania na środowisko naturalne. Konferencja obejmuje zarówno aspekty praktycznego zastosowania włókien jak i kwestie ekonomiczno-środowiskowe.


    Kontakt

mgr Katarzyna Drużdż
Lider Obszaru Strategii i Jakości Naukowej
mail: katarzyna.druzdz@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 307 23 89