Laboratoria

Laboratorium Biodegradacji i Badań MikrobiologicznychMikrobiologia 

Laboratorium wykonuje badania mikrobiologiczne dla firm działających w branży tekstylnej, medycznej, polimerowej, papierniczej, wojskowej, meblowej i opakowaniowej. Jest najdłużej działającą na polskim rynku jednostką świadczącą usługi w zakresie badań mikrobiologicznych tekstyliów, polimerów, papieru i tektury. Jako jedyne w Polsce wykonuje, w zakresie akredytacji PCA, badania aktywności mikrobiologicznej i odporności na działanie grzybów pleśniowych tkanin oraz czystości mikrobiologicznej papieru i tektury.

Jest także unikalnym w skali kraju laboratorium, wykonującym badania w zakresie oceny włókienniczych wyrobów medycznych: fartuchów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych, odzieży jednorazowego i wielorazowego użytku dla personelu bloków operacyjnych – w części dotyczącej badań mikrobiologicznych i odporności na pylenie tych wyrobów.

Zakres badań prowadzonych w Laboratorium :

Tekstylia: 

 • Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych - metoda absorpcyjna, dyfuzyjna, paskowa, wytrząsania.
 • Aktywność antygrzybicza – Test dyfuzyjny na agarze . 
 • Odporność na oddziaływanie grzybów pleśniowych wyrobów włókienniczych i wyposażenia wojskowego.

Wyroby medyczne:

Badania w zakresie oceny włókienniczych wyrobów medycznych (czyli obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne oraz odzież dla bloków operacyjnych) wykonywane są zgodnie z wymaganiami serii norm: PN-EN 13795-1:2019-05 i PN-EN 13795-2:2019-05 dla następujących parametrów:

 • Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro 
 • Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho 
 • Pylenie 
 • Czystość mikrobiologiczna 

Ponadto:

 • Badanie czystości mikrobiologicznej masek medycznych.

Polimery:

 • Badania aktywności antybakteryjnej polimerowych powierzchni płaskich oraz hydrofobowych.
 • Badania odporności na oddziaływanie grzybów pleśniowych tworzyw sztucznych.

Papier i tektura:

 • Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Badanie czystości mikrobiologicznej metodą rozwłókniania.
 • Badanie odporności na działanie grzybów pleśniowych.

Biodegradacja

Laboratorium prowadzi także prace badawcze oraz świadczy usługi komercyjne z zakresu oceny podatności szerokiej gamy produktów/materiałów na rozkład mikrobiologiczny. Wśród badanych prób można wymienić m.in. produkty branży opakowaniowej, tworzywa sztuczne, tekstylia, włókniny, hydrożele, produkty codziennego użytku, produkty kosmetyczne, produkty jednorazowego użytku i wiele innych. 

Zakres badań prowadzonych w Laboratorium: 

 • Biodegradowalność (rozkład biologiczny) w środowisku glebowym, kompostowym, wodnym;
 • Ekotoksyczność (ocena wpływu rozkładu materiału na aktywność mikrobiologiczną podłoża).
 • Kompostowalność (warunki przemysłowe, przydomowe) w oparciu o  międzynarodowe normy (PN-EN 13432:2002; PN-EN 14995:2009)
 • Dezintegracja PN-EN ISO 20200:2007

Na podstawie uzyskanych wyników badań istnieje możliwość uzyskania certyfikatu: „Produkt Biodegradowalny” lub „Produkt kompostowalny” oraz „Produkt Antybakteryjny” wydawany przez Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych. 

Laboratorium akredytowane przez:

– Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie badań chemicznych wyrobów tekstylnych, włókienniczych, tkanin, materiałów polimerowych, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, środków ochrony roślin i mikrobiologicznych tekstyliów, tkanin, wyposażenia wojskowego, papieru, tektury, wyrobów z tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych. 

Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 388 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) od 2002 roku.

 

 

 

 

 


    Certyfikat i Zakres Akredytacji


    Kontakt

Kierownik Laboratorium
dr Dorota Kaźmierczak
tel.: +48 42 307 26 32
e-mail: dorota.kazmierczak@lit.lukasiewicz.gov.pl 

Badania mikrobiologiczne
Zastępca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Piotr Kaczmarek
tel.: +48 42 61 63 154
e-mail: piotr.kaczmarek@lit.lukasiewicz.gov.pl  

Badania biodegradacji
Zastępca Kierownika Laboratorium
dr inż. Jagoda Józwik-Pruska
tel.: +48 42 30 70 827
e-mail: jagoda.jozwik-pruska@lit.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

 

 

x