Laboratoria

Laboratorium Biodegradacji i Badań MikrobiologicznychLaboratorium Biodegradacji i Badań Mikrobiologicznych wykonuje badania mikrobiologiczne dla firm działających w branży tekstylnej, medycznej, polimerowej, papierniczej, wojskowej, meblowej i opakowaniowej. Laboratorium od 2002 roku posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji PCA w zakresie AB 388. Jest najdłużej działającą na polskim rynku jednostką świadczącą usługi w zakresie badań mikrobiologicznych tekstyliów, polimerów, papieru i tektury. Jako jedyne w Polsce wykonuje, w zakresie akredytacji PCA, badania aktywności mikrobiologicznej i odporności na działanie grzybów pleśniowych tkanin oraz czystości mikrobiologicznej papieru i tektury.

Jest także unikalnym w skali kraju laboratorium, wykonującym badania w zakresie oceny włókienniczych wyrobów medycznych: fartuchów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych, odzieży jednorazowego i wielorazowego użytku dla personelu bloków operacyjnych – w części dotyczącej badań mikrobiologicznych i odporności na pylenie tych wyrobów.

 pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png   

Badania akredytowane

 • PN-EN ISO 20743:2013-10 Tekstylia. Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym - Metoda absorpcyjna.
 • PN-EN ISO 20645:2006 Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej. Metoda dyfuzyjna.
 • PN-EN 14119:2005 pkt 10.5 (B2) Aktywność antygrzybicza – Test dyfuzyjny na agarze - Ocena wizualna.
 • NO-06-A107:2005 pkt. 4.14 i 5.17 Odporność na oddziaływanie grzybów pleśniowych wg normy obronnej dla uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
 • ISO 8784-1:2014 Pulp, paper and board - Microbiological examination. Ogólna liczba bakterii i przetrwalników - Metoda płytkowa.

 

Badania nieakredytowane

 • Wyroby medyczne:

  Badania w zakresie oceny włókienniczych wyrobów medycznych wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm:

  PN-EN 13795-1:2019-05 “Odzież i obłożenia chirurgiczne. Wymagania i metody badań. Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne.”

  PN-EN 13795-2:2019-05 “Odzież i obłożenia chirurgiczne. Wymagania i metody badań. Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych.”

  dla następujących parametrów:

  Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro wg PN – EN ISO 22610:2007 „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia – Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro.”
 • Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho wg PN-EN ISO 22612:2006 „Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi, Metoda badania odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho”.
 • Pylenie wg PN – EN ISO 9073 – 10:2006 „Tekstylia – Metody badania włóknin, – Część 10: Wydzielanie się pyłu włókiennego i innych cząstek w stanie suchym.”
 • Czystość mikrobiologiczna wg PN – EN ISO 11737-1:2018-03 „Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia, Metody mikrobiologiczne, Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach”

Pozostałe badania nieakredytowane

Tekstylia

 • AATCC TM 100 Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment of
 • PN-EN 14683+AC:2019-09 Maski Medyczne. Wymagania i metody badań. Aneks D Czystość mikrobiologiczna - Metoda filtracyjna.
 • ASTM E2149 Standard test Method for Determining the Antimicrobial Activity of Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Conditions.
 • AATCC TM 147 Antibacterial Activity Assessment of Textile Materials: Parallel Streak Method.
 • PN - EN 14119 Badania tekstyliów. Ocena działania mikrogrzybów. Metoda A1

Polimery

 • ISO 22196:2011 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces.
 • ASTM E2180 Standard Test Method for Determining the Activity of Incorporated Antimicrobial Agent(s) In Polymeric or Hydrophobic Materials  -
 • PN-EN ISO 846:2019 Tworzywa sztuczne. Ocena działania mikroorganizmów.

Papier i tektura

 • PN-EN 1104:2019 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych.
 • ISO 8784-1:2005 Pulp, paper and board - Microbiological examination.
 • T 487 pm-99 Fungus resistance of paper and paperboard.

W razie potrzeby poszerzamy zakres wykonywanych badań oraz zakres akredytacji. Dostosowujemy badania do potrzeb klienta i specyfiki badanego materiału.

Laboratorium Biodegradacji i Badań Mikrobiologicznych współpracuje z laboratoriami Instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie organizacji i uczestnictwa w badaniach biegłości i/lub w porównaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC.

Laboratorium posiada szeroki zbiór szczepów pochodzących z renomowanej kolekcji ATCC (American Type Culture Collection).

 


    Kontakt

Kierownik Laboratorium,
lokalizacja - ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, Łódź

dr Dorota Kaźmierczak
tel.:  42 307 26 32,  42 307 26 76

dorota.kazmierczak@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika Laboratorium,
lokalizacja - ul. Brzezińska 5/15, Łódź
mgr inż. Piotr Kaczmarek
tel: 42 61 63 154, 42 61 63 143
piotr.kaczmarek@lit.lukasiewicz.gov.pl