Polimery w MedycynieZapraszamy do udziału w  V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Polimery w Medycynie”. Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

Konferencja odbędzie się w dniach 21 maja w siedzibie Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego przy ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi. Adresowana jest do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, w tym doświadczonych pracowników naukowych, a także studentów, doktorantów oraz osób działających w zakresie praktyki gospodarczej. W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami środowiska medycznego, jak również do promowania postaw innowacyjnych oraz zachęcania przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. Konferencja będzie także okazją do tworzenia powiązań pomiędzy światem gospodarki, a światem nauki poprzez dyskusje nad potrzebami przedsiębiorców wynikającymi z zapotrzebowania rynku, co może przełożyć się na wspólne projekty badawcze.

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Biomateriały
 • Biodegradowalne polimery w medycynie
 • Protezy i implanty
 • Polimerowe wyroby medyczne
 • Wielofunkcyjne materiały opatrunkowe
 • Polimerowe nośniki leków
 • Materiały/polimery inteligentne
 • Nanomateriały do celów medycznych
 • Polimery do zastosowań stomatologicznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Profil na Facebooku

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Polimery w Medycynie”. Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja w siedzibie Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego przy ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi. Adresowana jest do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, w tym doświadczonych pracowników naukowych, a także studentów, doktorantów oraz osób działających w zakresie praktyki gospodarczej. W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami środowiska medycznego, jak również do promowania postaw innowacyjnych oraz zachęcania przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. Konferencja będzie także okazją do tworzenia powiązań pomiędzy światem gospodarki, a światem nauki poprzez dyskusje nad potrzebami przedsiębiorców wynikającymi z zapotrzebowania rynku, co może przełożyć się na wspólne projekty badawcze.

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Biomateriały
 • Biodegradowalne polimery w medycynie
 • Protezy i implanty
 • Polimerowe wyroby medyczne
 • Wielofunkcyjne materiały opatrunkowe
 • Polimerowe nośniki leków
 • Materiały/polimery inteligentne
 • Nanomateriały do celów medycznych
 • Polimery do zastosowań stomatologicznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Profil na Facebooku

KSIĘGA ABSTRAKTÓW


   Kontakt   

mgr Katarzyna Drużdż
Kierownik Strategii i Jakości Naukowej,
mail: katarzyna.druzdz@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. +48 42 307 23 89