PRACOWNIK OBSŁUGI – WYTWARZACZ WŁÓKNIN (PION WSPARCIA) nr ref.: KP-P/17/2022