Grupa Badawcza

Sekcja Eko-projektowania i Oceny Cyklu ŻyciaZapraszamy do współpracy przemysł (przedstawicieli sektora włókienniczo-odzieżowego, skórzanego i chemicznego) oraz jednostki naukowe, oferując wsparcie w zakresie: 

• Oceny cyklu życia produktu/usługi (LCALife Cycle Assessment,); LCA umożliwia ocenę wpływu jaki dany produktu lub usługa wywierają na środowisko w całym cyklu ich życia, od etapu pozyskania surowca do momentu wycofania z użytku, m.in. określenie współczynnika globalnego ocieplenia, zużycia wody i energii, zubożenia warstwy ozonowej jak i poziomu toksyczności wyrobu dla ludzi. Jest to jedno z niezbędnych narzędzi eko-projektowania.

  Eko-projektowania i opracowania nowych rozwiązań technologicznych, innowacji produktowych i procesowych z zastosowaniem surowców naturalnych (bio-based materials) lub pochodzących z recyklingu, proekologicznych oraz bezodpadowych technologii wykończalniczych. 


    Kontakt

dr inż. Edyta Sulak 
edyta.sulak@lit.lukasiewicz.gov.pl 
tel. 48 42 61 63 144 

dr inż. Anetta Walawska 
anetta.walawska@lit.lukasiewicz.gov.pl 
tel. 48 42 61 63 114