Centrum Szkoleń

Oferta Szkoleniowa ŁIT
    O Centrum


Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny oferuje szkolenia i kursy dla przedsiębiorców i pracowników firm związanych z przemysłem włókienniczym, papierniczym, certyfikacją oraz podologią i ortopedią. Szkolenia przeprowadzane są w zależności od tematyki w trzech lokalizacjach Łukasiewicz – ŁIT: w Warszawie, Łodzi oraz w Krakowie. Zakres tematyczny, to ramowy program szkolenia lub ustalany indywidualnie z Klientem w celu jak najlepszego dopasowania oferty szkoleniowej i terminu do potrzeb i oczekiwań. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu, posiadający wiedzę i duże doświadczenie w podanych specjalnościach.  Szkolenia realizowane są w formie teoretycznej i/lub praktycznej w laboratoriach Instytutu o ile pozwala na to aktualna sytuacja epidemiczna lub w formie szkolenia on-line.⸻    Zakres tematyczny szkoleń otwartych

 

1. Szkolenie dotyczące wymagań jakościowych dla papierowych i tekturowych opakowań do żywności. [5x45 min]

2. Aktualne wymagania prawne dotyczące jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. Badania opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. [2x45 min]

3. Badania fizyko-mechaniczne oraz barierowe materiałów opakowaniowych. [2x45]

4. Ocena cyklu życia (LCA). [45 min]

5. Ekomarketing – w odniesieniu oznakowania opakowań. [2x45 min]

6. Ekoprojektowanie, znaczenie recyklingu w GOZ. [2x45 min]

7. Opakowania a środowisko – regulacje prawne i normatywne; system prawny UE, regulacje krajowe, dyrektywa Single – Use Plastics, GOZ w odniesieniu do opakowań. [3x45 min]

8. Model oceny zrównoważonego rozwoju: Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych; Opakowania z biotworzyw oraz z udziałem surowców z recyklingu. [2x45 min]

9. Oznakowanie opakowań kodami recyklingu: Funkcje znaków, znaki na opakowaniach – zasady stosowania: identyfikacja materiału, potwierdzenia spełnienia wymagań (przydatność do recyklingu, wielokrotność użytku, zawartość surowców odnawialnych, redukcji CO2, udział surowców z recyklingu. [2x45 min]

10. Surowce włókiennicze – włókna, rodzaje, właściwości, pozyskiwanie, zastosowanie. [45 min]

11. Budowa płaskich i liniowych wyrobów włókienniczych. [45 min]

12. Nomenklatura, rodzaje i właściwości przędz. Nomenklatura, rodzaje i właściwości tkanin, dzianin, włóknin i innych płaskich wyrobów włókienniczych. [45 min]

13. Technologie przędzalnicze. [2x45 min]

14. Technologie tkackie oraz projektowanie tkanin dekoracyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. [2x45 min]

15. Technologie dziewiarskie. [2x45 min]

16. Technologie włókninowe. [2x45 min]

17. Metody formowania/otrzymywania włókien chemicznych (sztucznych i syntetycznych). [45 min]

18. Chemiczna obróbka włókien i wyrobów włókienniczych (pranie, bielenie, barwienie, apreturowanie, drukowanie). [2x45 min]

 

 

 

 

 

19. Wpływ technologii i wyrobów włókienniczych na środowisko – słabe strony i kierunki koniecznych zmian. [45 min]

20. Biomedyczne wyroby włókiennicze. [45 min]

21. Badania i ocena wyrobów włókienniczych o dedykowanym przeznaczeniu (np. odzieżowym, technicznym, odzież ochronna, robocza oraz wyroby obiciowo-meblowe). [2x45 min]

22. Badanie właściwości elektrostatycznych surowców i wyrobów włókienniczych i materiałów przeznaczonych na odzież ochronną; badanie właściwości elektrostatycznych, włókienniczych i elastycznych pokryć podłogowych oraz gotowych podłóg. [45 min]

23. Badania i klasyfikacja włókienniczych pokryć podłogowych. [45 min]

24. Identyfikacja surowców włókienniczych [45 min]

25. Oznaczanie obecności wybranych substancji szkodliwych w wyrobach włókienniczych. [2x45 min]

26. Ocena właściwości użytkowych wyrobów włókienniczych na podstawie badań odporności wybarwień na działanie czynników suchych i mokrych. [2x45 min]

27. Sposoby wykonywania badań dotyczących określania składów procentowych surowca. [45 min]

28. Metody badawcze dot. wyznaczania współrzędnych barwy, różnicy wybarwień, oraz charakterystyk spektralnych barw. [2x45 min]

29. Ocena aktywności antybakteryjnej i antypleśniowej wyrobów włókienniczych. [45 min]

30. Wymagania prawne, certyfikacja dobrowolna i obowiązkowa wyrobów włókienniczych. [45 min]

31. Wymagania dotycząca znakowania wyrobów. [45 min]

32. Certyfikacja odzieży ochronnej. [45 min]

33. Certyfikacja wyrobów: nadawane znaki, przygotowanie dokumentacji. [45 min]

34. Certyfikacja wyrobów: nadawane znaki jakości i bezpieczeństwa. [45 min]

35. Odbiór jakościowy odzieży ochronnej i roboczej. [45 min]

W praktyce punkty 11 i 12 są realizowane z odpowiednimi punktami 13, 14, 15 i 16

 

 

⸻  Zakres tematyczny kursów

 1. Badanie pudeł z tektury falistej oraz materiałów stosowanych do produkcji pudeł. [18x45 min, wykłady i warsztaty]
 2. Odbiór jakościowy obuwia. [14x45 min]
 3. Obuwie-kopyta, konstrukcja, technologia, materiały, znakowanie. [8x45 min]
 4. Jakość i właściwości użytkowe materiałów stosowanych w produkcji obuwia. [8x45 min]
 1. Technologiczne aspekty procesu produkcji obuwia. [12x45 min]
 2. Wyroby kaletnicze - jakość wykonania i właściwości użytkowe materiałów stosowanych w produkcji. [8x45 min]
 3. WARSZTATY: Badania ergonomii obuwia o właściwościach zdrowotnych. [6x45 min]
 1. Wyroby kaletnicze, wytwarzanie, naprawa – w świetle jakości wykonania i właściwości użytkowych stosowanych materiałów. [8x45 min]
 2. Materiały i technologie obuwnicze w aspekcie jakości i funkcjonalności obuwia. [12x45 min]
 3. Kurs dla Specjalistów ds. Oceny Jakości oraz Reklamacji Obuwia i Wyrobów Kaletniczych- Galanteryjnych Skórzanych i Włókienniczych [30x45 min]

* ew. demonstracja wybranych badań w laboratorium będzie skutkować wydłużeniem czasu szkolenia o kolejne 45 minut lub więcej.

 

   Szkolenia otwarte

„OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO”  9.12.2022r

 • Szkolenie stacjonarne
 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Wykład, laboratorium
 • Godziny szkolenia: 9:00-16:00
 • Koszt szkolenia: 890 zł netto/osoba

 

CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z wymaganiami ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań, oceną cyklu życia (LCA) oraz rolą i funkcją opakowań, a także ich wpływem na środowisko.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące ekomarketingu, w kontekście oznakowania opakowań, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), systemu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz ekoprojektowania.

Tematyka szkolenia obejmuje też kwestie z aktualnymi regulacjami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz badań opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów oraz przedsiębiorców zajmujących się projektowaniem, produkcją i wykorzystaniem materiałów opakowaniowych dla określonych grup towarów oraz osób interesujących się tematyką opakowań z perspektywy ochrony środowiska i aktualnych krajowych i unijnych wymogów prawnych, chcących poznać fizykomechaniczne i barierowe metody badań materiałów opakowaniowych.


DO POBRANIA:

AGENDA SZKOLENIA.pdf    

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf

 

NOWE OFERTY SZKOLEŃ 

DO POBRANIA:

kurs 2024-KZ

kurs 2024-TF

 


    Kontakt