Centrum Szkoleń

Oferta Szkoleniowa ŁIT
    O Centrum


Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny oferuje szkolenia i kursy dla studentów, przedsiębiorców i pracowników firm związanych z przemysłem włókienniczym, papierniczym, certyfikacją oraz podologią i ortopedią. Szkolenia przeprowadzane są               w zależności od tematyki w trzech lokalizacjach Łukasiewicz – ŁIT: w Warszawie, Łodzi oraz w Krakowie. Zakres tematyczny, to ramowy program szkolenia lub ustalany indywidualnie z Klientem w celu jak najlepszego dopasowania oferty szkoleniowej                      i terminu do potrzeb i oczekiwań. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu, posiadający wiedzę i duże doświadczenie w podanych specjalnościach.  Szkolenia realizowane są w formie teoretycznej i/lub praktycznej w laboratoriach Instytutu              o ile pozwala na to aktualna sytuacja epidemiczna lub w formie szkolenia on-line.


    Oferta szkoleń
 1. Emisja zanieczyszczeń do wody i powietrza w przemyśle celulozowo-papierniczym,
 2. Badanie pudeł z tektury falistej oraz materiałów stosowanych do produkcji pudeł,
 3. Szkolenie dotyczące wymagań jakościowych dla papierowych i tekturowych opakowań do żywności,
 4. Surowce włókiennicze – włókna, rodzaje, właściwości, pozyskiwanie, zastosowanie, 
 5. Budowa płaskich i liniowych wyrobów włókienniczych, 
 6. Nomenklatura, rodzaje i właściwości przędz. Nomenklatura, rodzaje i właściwości tkanin, dzianin, włóknin i innych płaskich wyrobów włókienniczych, 
 7. Technologie przędzalnicze, 
 8. Technologie tkackie oraz projektowanie tkanin dekoracyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, 
 9. Technologie dziewiarskie, 
 10. Technologie włókninowe, 
 11. Metody formowania/otrzymywania włókien chemicznych                       (sztucznych i syntetycznych), 
 12. Chemiczna obróbka włókien i wyrobów włókienniczych (pranie, bielenie, barwienie, apreturowanie, drukowanie),
 13. Wpływ technologii i wyrobów włókienniczych na środowisko – słabe strony i kierunki koniecznych zmian, 
 14. Biomedyczne wyroby włókiennicze, 
 15. Badania i ocena wyrobów włókienniczych o dedykowanym przeznaczeniu              (np. odzieżowym, technicznym, odzież ochronna, robocza oraz wyroby obiciowo-meblowe), 
 16. Badanie właściwości elektrostatycznych materiałów przeznaczonych na odzież ochronną, 
 17. Badanie właściwości elektrostatycznych, włókienniczych i elastycznych pokryć podłogowych oraz gotowych podłóg, 
 18. Badania i klasyfikacja włókienniczych pokryć podłogowych 
 19. Identyfikacja surowców włókienniczych, 
 20. Oznaczanie obecności wybranych substancji szkodliwych w wyrobach włókienniczych,
 21. Ocena właściwości użytkowych wyrobów włókienniczych na podstawie badań odporności wybarwień na działanie czynników suchych i mokrych, 
 22. Sposoby wykonywania badań dotyczących określania składów procentowych surowca oraz odporności wybarwień, 
 23. Ocena aktywności antybakteryjnej i antypleśniowej wyrobów włókienniczych 
 24. Wymagania prawne, certyfikacja dobrowolna i obowiązkowa wyrobów włókienniczych, 
 25. Wymagania dotycząca znakowania wyrobów, 
 26. Certyfikacja odzieży ochronnej, 
 27. Certyfikacja wyrobów: nadawane znaki, przygotowanie dokumentacji, 
 28. Certyfikacja wyrobów: nadawane znaki jakości i bezpieczeństwa, 
 29. Odbiór jakościowy odzieży ochronnej i roboczej,
 30. Odbiór jakościowy obuwia,
 31. Obuwie-kopyta, konstrukcja, technologia, materiały, znakowanie,
 32. Jakość i właściwości użytkowe materiałów stosowanych w produkcji obuwia,
 33. Technologiczne aspekty procesu produkcji obuwia,
 34. Wyroby kaletnicze - jakość wykonania i właściwości użytkowe materiałów stosowanych w produkcji,
 35. WARSZTATY: Badania ergonomii obuwia o właściwościach zdrowotnych, 
 36. Wyroby kaletnicze, wytwarzanie, naprawa – w świetle jakości wykonania                      i właściwości użytkowych stosowanych materiałów, 
 37. Materiały i technologie obuwnicze w aspekcie jakości i funkcjonalności obuwia
 38. Kurs dla Specjalistów ds. Oceny Jakości oraz Reklamacji Obuwia i Wyrobów Kaletniczych- Galanteryjnych Skórzanych i Włókienniczych.


    Kontakt

Zastępca Kierownika Działu Handlowego                                 
Konrad Orłowski 
Tel: + 48 507 024 715
e-mail: Konrad.orlowski@lit.lukasiewicz.gov.pl