Zakłady

Zakład materiałow Funkcjonalnych
    O Zakładzie


1. Prowadzenie prac badawczo-naukowych w zakresie:

- modyfikacji materiałów i wyrobów skórzanych, skóropodobnych oraz włókienniczych,

- prowadzenie badań, analiz i oceny materiałów skórzanych i tekstylnych pod względem ich wielofunkcyjności,

- badania, analiza oraz ocena funkcjonalności układów materiałowych,

- ocena funkcjonalności oraz jakości użytkowej układów materiałów skórzanych, skóropodobnych jak i włókienniczych,

- przygotowanie, badanie, analiza i ocena materiałów kompozytowych, polimerowych oraz biodegradowalnych,

- syntetaz i polimeryzacja substancji biocydowych,

- opracowywanie i przygotowywanie technologii biostabilizacji materiałów syntezy chemicznej.

2. Opracowywanie i przygotowywanie struktur oraz wskaźników niezbędnych do oceny technologicznej i strukturalnej dla branży skórzanej i tekstylnej oraz pokrewnych.

3. Przygotowywanie zgłoszeń projektowych, badawczych i badawczo-rozwojowych na arenie krajowej i międzynarodowej.

4.   Opracowywanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych oraz technologii z zakresu innowacyjnych technologii oraz modyfikacji badawczych materiałów skórzanych i włókienniczych.


 


5. Upowszechnianie wyników B+R oraz prac rozwojowych poprzez: publikacje naukowe i branżowe, udział w kongresach, krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach, zjazdach i targach.

6. Współpraca z instytucjami naukowymi, badawczymi i badawczo-naukowymi, w tym również z działalności sieci ŁUKASIWEICZ jak i poza sieczą.

7. Poszerzanie wiedzy w zakresie realizacji tematyki działania badawczego i naukowego.

8. Opracowywanie i opiniowanie projektów norm dla nowych wyrobów skórzanych, skóropodobnych i włókienniczych oraz pokrewnych.

9 . Pomoc w rozpowszechnianiu prac naukowo-badawczych zakładu Materiałów Funkcjonalnych.

10. Sporządzanie opinii, ocen oraz ekspertyz na potrzeby instytucji publicznych oraz prywatnych, zarówno w zakresie skór i wyrobów skóropodobnych jak i wyrobów włókienniczych.

11. Wspólne dbanie o dobry wizerunek zakładu Materiałów Funkcjonalnych poprzez wzajemną współpracę.


    Kontakt

Kierownik Zakładu:

dr inż. Iwona Masłowska Lipowicz
tel kom.: 573 213 153
tel.: (+48) 42 25 36 108
e-mail: i.maslowska@ips.lodz.pl