Zakłady

Zakład Podologii i Ergonomii
    O Zakładzie


PODSTAWOWYM KIERUNKIEM DZIAŁANIA ZAKŁAD PODOLOGII I ERGONOMII SĄ BADANIA I ANALIZA POTRZEB RÓŻNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW OBUWIA, OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ DLA OBUWIA I WKŁADEK O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU ORAZ JAK NAJSZERZEJ ROZUMIANA OCENA JAKOŚCI OBUWIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBUWIA DZIECIĘCEGO, OBUWIA DLA OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, NA STOPY WRAŻLIWE, OBUWIA ORTOPEDYCZNEGO, OBUWIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH ORAZ WKŁADEK KOMFORTOWO-PROFILAKTYCZNO-ORTOPEDYCZNYCH.

 

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE:

 1. Pomiary antropometryczne stóp dzieci i osób dorosłych oraz ich wykorzystanie w produkcji i sprzedaży obuwia.
 2. Badania ankietowe i podologiczno-ortopedyczne oraz wynikająca z nich ocena stanu zdrowotnego stóp dzieci i osób dorosłych, określenie rodzajów zniekształceń i dolegliwości stóp a także częstości ich występowania, opracowywanie typów i asortymentów obuwia dostosowanego do wymagań różnych grup użytkowników.
 3. Badania biomechaniczne ze szczególnym uwzględnieniem badania rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stopy w czasie chodzenia boso i w obuwiu oraz ich wykorzystanie do opracowania i oceny rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych różnych rodzajów obuwia i wkładek.
 4. Badania pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności obuwia powszechnego użytku przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych, obuwia zawodowego oraz terapeutycznego (ortopedycznego) a także wkładek komfortowych i profilaktyczno-ortopedycznych.
 5. Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologiczno-materiałowych różnych rodzajów obuwia profilaktycznego i terapeutycznego oraz ortez stóp a w tym wkładek profilaktyczno-ortopedycznych.
 6. Opracowanie nowych metod badań gotowego obuwia i wkładek, ze szczególnym uwzględnieniem cech istotnych dla użytkowników.
 7. Projektowanie i opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych wkładek profilaktycznych i ortopedycznych, pojedynczych elementów korygujących do wkładek i drobnych ortez stóp.
 8. Opracowanie systemów wykonywania wkładek na indywidualne zamówienie i udział we wdrożeniu.


 


USŁUGI:

 1. Opracowanie i opiniowanie projektów norm, udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 2. Opracowanie wymagań jakie powinno spełniać obuwie przeznaczone dla pracowników służb mundurowych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-technologicznej obuwia.
 3. Badania i ocena obuwia na stopy wrażliwe, dla osób chorych na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów (certyfikacja obuwia i przyznanie znaku „Obuwie dla cukrzyków” oraz „Obuwie na stopy wrażliwe”). Doradztwo konstrukcyjno-technologiczno-materiałowe dla producentów obuwia specjalnego.
 4. Badania i ocena obuwia do znaku ZDROWA STOPA. Doradztwo konstrukcyjno-technologiczno-materiałowe dla producentów i importerów obuwia dziecięcego.
 5. Badania ankietowe wybranych grup potencjalnych użytkowników obuwia.
 6. Kompleksowa ocena obuwia np. do Złotego Medalu, przed wprowadzeniem wzoru do produkcji.
 7. Kompleksowa ocena obuwia pod kątem możliwości użytkowania go przez służbę zdrowia, w różnych zakładach, np. laboratoriach chemicznych itp.
 8. Ocena prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych kopyt.
 9. Ocena stopnia dopasowania obuwia do stóp i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, polegająca na prowadzeniu prób pasowności obuwia.
 10. Badania użytkowe obuwia na różnych grupach użytkowników w zależności od potrzeb producenta i przeznaczenia obuwia.
 11. Badania terenowe (na targach, w sklepach medycznych i obuwniczych, gabinetach podologicznych itp.) stanu zdrowotnego stóp dzieci i osób dorosłych wraz z doradztwem w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp, doboru odpowiednich wkładek i obuwia.
 12. Badania stóp, dobór i wykonywanie wkładek do obuwia, doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp (usługi dla osób fizycznych).
 13. Konsultacje dla producentów obuwia w zakresie doboru odpowiednich wkładek komfortowych do obuwia.
 14. Badania i ocena wkładek profilaktycznych i ortopedycznych wykonywanych seryjnie.
 15. Wygłaszanie pogadanek dotyczących pielęgnacji stóp oraz doboru wkładek i obuwia dla różnych grup użytkowników.
 16. Organizacja cyklicznej Konferencji ORTHO-SHOES pt. „Obuwie i wkładki profilaktyczne oraz ortopedyczne”.
 17. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dot. wkładek profilaktyczno-ortopedycznych dla podologów, techników i obuwników ortopedycznych, fizjoterapeutów, producentów wkładek itp.
 18. Opracowanie ulotek, książeczek zawierających informacje o:
 • rozwoju stóp dziecka oraz zasadach doboru odpowiedniego obuwia dla dzieci
 • stopie cukrzycowej, pielęgnacji stóp cukrzycowych, doborze wkładek i obuwia
 • stopach wrażliwych, ich pielęgnacji , doborze wkładek i obuwia.
 1. Badania laboratoryjne gotowego obuwia:
 • badanie elastyczności obuwia
 • badanie określonych cech ergonomicznych obuwia
 • badanie parametrów kopyt
 • wyznaczanie sprężystości czubka i pięty.
 1. Sprzedaż:
 • znaczków ZDROWA STOPA,
 • poradnika „Stopa dziecka a obuwie dziecięce”,
 • szablonów kontrolnych ściółki kopyta (szablony te ułatwiają sprawdzanie wymiarów kopyt).


    Kontakt

Kierownik

dr Robert Gajewski 
tel. (+48) 12 25 54 248
tel. (+48) 503 628 968
e-mail: rgajewski@ips.krakow.pl