Centrum

Biopolimerów i Włókien ChemicznychCentrum realizuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w ramach następujących obszarów: biopolimery, włókna chemiczne i materiały kompozytowe. Jednym z głównych kierunków jest synteza i przetwórstwo stopowe tworzyw w szczególności biopolimerów. 

Centrum rozszerzyło zakres m.in. o materiały sensoryczne i biosensoryczne, inteligentne usługi, a także technologie łączenia nowoczesnych materiałów, komponentów m.in. sensorów fizycznych, chemicznych, biosensorów, sensorów o zaawansowanych właściwościach fizykochemicznych i użytkowych.

Zakres prac mieści się w czterech kierunkach strategicznych działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednak w głównej mierze odnosi się do Zrównoważonej Gospodarki i Energii, w tym biogospodarki oraz nowych materiałów i technologii przetwórstwa.

Grupy Badawcze działające w ramach Centrum Biopolimerów i Włókien Chemicznych:

1. Grupa Badawcza Włókien Chemicznych

2. Grupa Badawcza Syntez Chemicznych i Tworzyw Sztucznych

3. Grupa Badawcza Materiałów Kompozytowych

4. Grupa Badawcza Biopolimerów


    Kontakt

dr inż. Konrad Sulak
Dyrektor Centrum Biopolimerów i Włókien Chemicznych
mail: Konrad.sulak@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 307 30 09