Centrum

Centrum Gospodarki o Obiegu ZamkniętymCentrum realizuje innowacyjne multidyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska, biogospodarki,  recyklingu, biotechnologii i bioinżynierii. Prace badawcze obejmują także zagadnienia gospodarki np. tekstylno-odzieżowym, energetycznym (Odnawialne Źródła Energii, OZE), czy rolniczym.

Centrum poszerza portfolio rozwiązań technologicznych, z uwzględnieniem eka-projektowania i oceny cyklu życia produktu (Life Cycle Assesment, LCA), w zakresie m.in.: racjonalnego wykorzystania zasobów nieodnawialnych i odnawialnych; biodegradowalnych materiałów i kompozytów; materiałów niskiej energochłonności i materiałochłonności; oraz materiałów i metod stosowanych w remediacji gruntu. Działalność Centrum obejmuje także wykorzystanie procesów kompostowania i biodegradacji.

Grupy Badawcze działające w ramach Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym:

1. Grupa Badawcza Inżynierii Ochrony Środowiska

2. Grupa Badawcza Biotechnologii

3. Grupa Badawcza Recyklingu i Materiałów Kompozytowych

4. Sekcja eka-projektowania i oceny cyklu życia


    Kontakt

dr inż. Renata Żyłła
Dyrektor Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
mail: renata.zylla@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 61 63 111