Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych