Laboratoria

Laboratorium Badań Skóry i Materiałów SkóropodobnychLaboratorium Badań Skóry i Materiałów Skóropodobnych – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 033 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w 1995 r. oraz certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OIB) nr 57/MON/2020 wydany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 2020 r. Posiadane certyfikaty są potwierdzeniem spełnienia przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, co gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług oraz wiarygodność otrzymanych wyników.

Badania w Laboratorium Badań Skóry i Materiałów Skóropodobnych, wykonywane są według metod ujednoliconych z metodami ujednoliconymi w UE oraz według własnych procedur badawczych.

Laboratorium Badań Skóry i Materiałów Skóropodobnych w ramach zakresu akredytacji PCA nr 033 oraz OIB nr 57/MON/2020 wykonuje badania fizyczne, chemiczne, odpornościowe, higieniczne i wytrzymałościowe poniższych materiałów:

  • Skór miękkich i twardych, naturalnych, wtórnych, sztucznych, futerkowych, wet-blue i crust; przeznaczonych na elementy obuwia (np. wierzchy, podszewki, kołnierze, wstawki, języki, podpodeszwy, itp.), na tapicerkę meblową i samochodową, artykuły ochronne, odzież, rękawiczki, galanterię i wyroby kaletnicze.
  • Materiałów włókienniczych oraz tkanin powlekanych przeznaczonych: na elementy obuwia, np.: wierzchy, podszewki, kołnierze, języki, podpodeszwy, wyściółki itp.

USŁUGI OFEROWANE POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI

Laboratorium Badań Skóry i Materiałów Skóropodobnych poza zakresem akredytacji, wykonuje szereg badań fizycznych, chemicznych i higienicznych, zgodnie z aktualnymi normami polskimi, europejskimi i międzynarodowymi, a także według własnych procedur badawczych. Prowadzi doradztwo w zakresie metod badań, obowiązujących norm, oceny jakości materiałów i wyrobów skórzanych. Wykonuje badania na potrzeby związane z działalnością naukowo-badawczą ŁIT.

AKREDYTACJA PCA

    Certyfikat i Zakres Akredytacji


    Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań Skóry i Materiałów Skóropodobnych:
dr hab. Barbara Wiończyk

barbara.wionczyk@lit.lukasiewicz.gov.pl

tel.: +48 42 253 61 33
kom.: 517 056 343

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź