Centrum

Centrum WłókiennictwaPrzedmiotem działalności Centrum Włókiennictwa jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na różnych poziomach gotowości technologicznej (TRL) w zakresie inżynierii materiałowej, włókiennictwa i kompozytów. 

W strukturze Centrum Włókiennictwa znajduje się:

1. Grupa Badawcza Chemicznych Technologii Włókienniczych

2. Grupa Badawcza Mechanicznych Technologii Włókienniczych

Działalność naukowa i badawcza jednostki organizacyjnej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego wpisuje się we wszystkie strategiczne kierunki Sieci Badawczej Łukasiewicz, a mianowicie Zrównoważona Gospodarka i Energia, Zdrowie, Transformacja Cyfrowa oraz Inteligentna Mobilność.

Centrum realizuje prace związane m.in. z:

  • projektowaniem i wytwarzaniem innowacyjnych struktur włókienniczych i kompozytowych
  • procesami wykończalniczymi materiałów włókienniczych
  • badaniami fizyko-chemicznymi
  • funkcjonalizacją struktur włóknistych i kompozytowych
  • tekstroniką
  • opracowywaniem nowych metod i procedur badawczych
  • usługami szkoleniowymi

Opracowane przez Centrum Włókiennictwa innowacyjne technologie, produkty i usługi znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, a prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe są spójne z krajowymi i międzynarodowymi Programami Strategicznymi.


    Kontakt

dr hab. inż. Maciej Boguń
Dyrektor Centrum Włókiennictwa,
mail: maciej.bogun@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 25 34 404