Certyfikacja

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert   Kontakt   

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert
Gdańska 118, 90-520 Łódź
tel: +48 42 25 34 432
e-mail: cert@lit.lukasiewicz.gov.pl

Kierownik 
mgr inż. Piotr Kantor
tel. +48 42 25 34 499; +48 502 424 015
e-mail: piotr.kantor@lit.lukasiewicz.gov.pl

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert
Zgierska 73, 91-462 Łódź
Tel.: +48 42 25 36 128
e-mail: iso@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika 
mgr inż. Agnieszka Pietrzak
Tel.: +48 42 25 36 128;  +48 573 213 716
e-mail: agnieszka.pietrzak@lit.lukasiewicz.gov.pl