Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. zaopatrzenia – kierowca