Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownik obsługi – wytwarzacz włóknin