Laboratoria

Laboratorium Badań ObuwiaLABORATORIUM BADAŃ OBUWIA, W RAMACH ZAKRESU AKREDYTACJI PCA NR AB 033 ORAZ OIB NR 58/MON/2020, WYKONUJE BADANIA NASTEPUJĄCYCH WYROBÓW:

materiałów spodowych i wierzchnich - gumy pełne i mikrokomórkowe, plastyfikaty polichlorku winylu, kauczuki termoplastyczne, poliuretany lite i spienione, kopolimery EVA

elementy obuwia i materiały na elementy obuwia - ochrony palców stopy ( podnoski), wkładki antyprzebiciowe metalowe i niemetalowe, podeszwy, zamki błyskawiczne

obuwie do użytku w pracy (obuwie bezpieczne, zawodowe, ochronne) - badania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 20344 ÷ 20347 i PN-EN 15090              (obuwie strażackie)

POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI LABORATORIUM OBUWIA WYKONUJE BADANIA:

 • obuwia wyjściowego damskiego i męskiego
 • obuwia dziecięcego
 • elementów obuwia: obcasów i usztywniaczy

OFERUJEMY TAKŻE DORADZTWO DOTYCZĄCE WSZYSTKICH RODZAJÓW OBUWIA W ZAKRESIE:

 • doboru materiałów,
 • stosowanych technologii
 • prawidłowości konstrukcji
 • metod oceny materiałów i gotowego obuwia
 • badań niezbędnych do uzyskania certyfikatów
 • obowiązujących norm

Działalność Laboratoriów obejmuje

 1. wykonywanie badań na potrzeby zleceniodawców zewnętrznych oraz komórek organizacyjnych
  Łukasiewicz-ŁIT;
 2. realizowanie zadań badawczych w ramach działalności statutowej;
 3. współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczych;
 4. realizowanie zadań wynikających z planu prac naukowo-badawczych Łukasiewicz-ŁIT;
 5. utrzymywanie i doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania;
 6. opracowywanie nowych procedur badawczych własnych;
 7. podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach dotyczących systemu
  zarządzania oraz zawodowych;
 8. organizowanie i uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych i w badaniach biegłości,
  krajowych i zagranicznych;
 9. realizowanie zadań wynikających z kontraktu zawartego pomiędzy Polskim Centrum  Akredytacji a Instytutem;
 10. publikowanie wyników własnych prac badawczych na konferencjach, sympozjach i seminariach
  w kraju i zagranicą oraz opracowywanie i publikowanie nowych metod badań, w krajowych
  i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych;
 11. opracowywanie ekspertyz i opinii;
 12.  uczestnictwo w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz
  udział w pracach Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB;
 13. organizowanie szkoleń specjalistycznych dla firm;
 14. udział w konferencjach, sympozjach, seminariach, targach, wystawach.


    Kontakt

mgr inż. Sebastian Decka
Kierownik Laboratorium Badań Obuwia
mail: sebastian.decka@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 42 25 36 135,