Laboratoria

Laboratorium Badań Palności WyrobówO laboratorium:

Laboratorium organizuje i koordynuje porównania międzylaboratoryjne z zakresu palności wyrobów włókienniczych oraz odporności na czynniki gorące odzieży ochronnej.

Personel laboratorium uczestniczy w pracach normalizacyjnych Komitetu Technicznego nr 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 029, w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz akredytację Nr 46/MON/2021 w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa w obszarze badań ogniowych i właściwości fizycznych.

Podstawowa działalność Laboratorium obejmuje wykonywanie badań wg norm krajowych, międzynarodowych i procedur własnych w zakresie odporności na zapalenie następujących wyrobów włókienniczych:

 • tkanin i dzianin zasłonowych
 • pokryć podłogowych
 • materaców
 • elementów pościeli
 • wyrobów obiciowych
 • wyrobów włókienniczych przeznaczonych do wyposażenia wnętrz samochodów, autobusów
 • zabawek i wyrobów włókienniczych przeznaczonych do ich wytwarzania
 • odzieży ochronnej
 • wyrobów przeznaczonych do wyposażenia wnętrz samolotów, helikopterów

oraz badania:

 • wskaźnika tlenowego OI
 • odzieży ochronnej w zakresie odporności na:

– ciepło w temperaturze 180oC i 260oC

– ciepło konwekcyjne

– promieniowanie cieplne

– ciepło kontaktowe

– przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych

 

Próbki do badań prosimy wysyłać bezpośrednio na adres:

Laboratorium Badań Palności Wyrobów

ul. Gdańska 118, Łódź 90-520

 

LISTA NORM BL-PW

PN-EN ISO 6940:2005
Płaskie wyroby włókiennicze -- Właściwości palne -- Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się podczas palenia -- Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
PN-EN 1624:2002
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się przemysłowych i technicznych wyrobów włókienniczych podczas palenia -- Metoda wyznaczania rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
PN-EN 1625:2002
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się przemysłowych i technicznych wyrobów włókienniczych podczas palenia -- Metoda wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 15025:2017-02
Odzież ochronna -- Ochrona przed płomieniem -- Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia
PN-EN 1021-1:2014-12
Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros
PN-EN 1021-2:2014-12
Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-EN ISO 9239-1:2010
Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej
PN-ISO 3795:1996
Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne -- Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów
PN-EN 71-2:2021-05
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: Palność
ISO 17493:2016
Clothing and equipment for protection against heat — Test method for convective heat resistance using a hot air circulating oven
PN-EN ISO 6942:2005
Odzież ochronna -- Ochrona przed gorącem i ogniem -- Metoda badania: Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego
PN-EN ISO 6942:2023-03
Odzież ochronna -- Ochrona przed gorącem i ogniem -- Metoda badania: Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego
PN-EN ISO 9151:2017-02
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem -- Wyznaczanie przenikania ciepła przy działaniu płomienia
PN-EN ISO 6530:2008
Odzież ochronna -- Ochrona przed ciekłymi substancjami chemicznymi -- Metoda badania odporności materiałów na przesiąkanie cieczy
PN-EN 1101:1999
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień)
PN-EN 1101:1999/A1:2006
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień)
PN-EN 1102:2016-09
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
PN-EN 13772:2012 
Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Pomiar rozprzestrzeniania płomienia na pionowo umieszczonych próbkach roboczych poddanych działaniu dużego źródła zapłonu
PN-EN 597-1:2016-02
Meble -- Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk -- Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros
PN-EN 597-2:2016-03
Meble -- Ocena zapalności materaców i tapicerowanych podstaw leżysk -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-EN ISO 12952-1
Wyroby włókiennicze. Ocena zapalności elementów pościeli. Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
PN-EN ISO 12952-2
Wyroby włókiennicze. Ocena zapalności elementów pościeli. Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-EN ISO 11925-2:2020-09
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia
PN-EN ISO 12127-1:2016-02
Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem -- Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone -- Część 1: Ciepło kontaktowe wytwarzane przez cylinder grzejny
PN-EN 407:2020-10
Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

OFERTY:


    Kontakt

Kierownik Laboratorium
dr Krzysztof Kostanek
tel: +48 42 25 34 435/436
fax: +48 42 25 34 490
e-mail: krzysztof.kostanek@lit.lukasiewicz.gov.pl
ul. Gdańska 118, 90-520