Laboratoria

Laboratorium Badań PapieruLaboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 065 (od 02.07.1996r.), w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 w obszarze badań mechanicznych, fizycznych i chemicznych mas włóknistych, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych i opakowań.

Podstawowa działalność Laboratorium obejmuje wykonywanie badań, wg norm krajowych i międzynarodowych (PN, EN, ISO, TAPPI, SCAN, itp.) oraz własnych procedur badawczych. 

Laboratorium wykonuje badania:

- oznaczanie właściwości fizyko-chemicznych i fizyko-mechanicznych oraz składu surowcowego i/lub chemicznego papieru, tektury, bibułki tissue i mas włóknistych,

- wytrzymałości opakowań transportowych z zawartością wg wymagań na znak UN,

- śladowych zawartości pierwiastków w papierze i jego przetworach,

- właściwości optycznych papieru,

- zgodności papieru i tektury z wymaganiami papierów do kontaktu z żywnością z normą PN-P-50430, wymaganiami BfR XXXVI lub RESAP(2001)2 oraz zaleceniami CEPI,

- zgodności papieru i jego przetworów z normą PNEN 71 cz. 3,

- zgodności materiałów opakowaniowych z wymaganiami dyrektywy 94/62/EC,

- zgodności papierów na dokumenty i papierów archiwalnych z wymaganiami norm PN-EN ISO 9706 i PN-ISO 11108.

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb oceny i certyfikacji wyrobów z papieru.

Laboratorium jest organizatorem i koordynatorem małych badań biegłości.

Personel laboratorium uczestniczy w pracach normalizacyjnych komitetów technicznych:

• KT 25 ds. Mas włóknistych, papieru, tektury i ich przetworów

• KT 133 ds. Opakowań


    Kontakt

Lokalizacja

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-950 Łódź (budynek B)

Kontakt:

Kierownik Laboratorium:
mgr inż. Anita Świętonowska
tel.: +48 42 636 88 23
e-mail: anita.swietonowska@lit.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Kierownika Laboratorium:
mgr inż. Maciej Ciepliński
tel.: +48 42 307 29 51 lub +48 42 307 20 66

e-mail: maciej.cieplinski@lit.lukasiewicz.gov.pl