Laboratoria

Laboratorium BiodegradacjiBiodegradacja

Laboratorium Biodegradacji i Badań Mikrobiologicznych prowadzi prace badawcze oraz świadczy usługi komercyjne z zakresu oceny podatności szerokiej gamy produktów/materiałów na rozkład mikrobiologiczny. Wśród badanych prób można wymienić m.in. produkty branży opakowaniowej, tworzywa sztuczne, tekstylia, włókniny, hydrożele, produkty codziennego użytku, produkty kosmetyczne, produkty jednorazowego użytku i wiele innych. 

Od 2010 roku Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 388, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium prowadzi badania:

Akredytowane:

- biodegradowalność (rozkład biologiczny) w środowisku glebowym, kompostowym, wodnym;

- ekotoksyczności (ocena wpływu rozkładu materiału na aktywność mikrobiologiczną podłoża).

Nieakredytowane:

- kompostowalności (warunki przemysłowe, przydomowe) w oparciu o  międzynarodowe normy (PN-EN 13432:2002; PN-EN 14995:2009)

- dezintegracji PN-EN ISO 20200:2007

Na podstawie uzyskanych wyników badań istnieje możliwość uzyskania certyfikatu: „Produkt Biodegradowalny” lub „Produkt kompostowany” wydawany przez Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych. 


    Kontakt

Z-ca kierownika Laboratorium

dr inż. Jagoda Jóźwik-Pruska
tel.: 42 307 08 27

jagoda.jozwik-pruska@lit.lukasiewicz.gov.pl