Aktualności
 

ZAPRASZAMY


BADAMY SKŁADOWISKA ODPADÓW

Żyłła podcast

EKOMUSH BIO
ISOLATION

podcast_EKOMUSH-BIO-ISOLATION

NOWATORSKIE OPAKOWANIA DLA ŻYWNOŚCI

RemasterDirector_18da6b0cf

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Magdalena Lasoń Rydel
 

ROZPOCZNIJ


Baza przydatności do recyklingu opakowań z papieru i tektury to narzędzie stworzone w ramach Zadania Prezesa Sieci Łukasiewicz. Poprzez zastosowanie algorytmu wybrano czynniki kształtujące zdolność do odzysku z odpadu i na podstawie tych informacji zbudowano narzędzie, który koreluje zadane zmienne i klasyfikuje do odpowiednich grup przydatności do recyklingu. Za pomocą tego narzędzia, którego forma jest bardzo intuicyjna i nieczasochłonna, użytkownik za pomocą kilku kroków może pozyskać informacje o swoim opakowaniu z kartonu/ papieru, a nawet wykonać symulację – jak po dodaniu lub usunięciu wybranych przez niego czynników zmiennych opakowanie będzie nadawało się do ponownego odzysku. Na końcu ankiety kalkulator za pomocą zadanego algorytmu klasyfikuje opakowanie do jednej z 6 grup przydatności do recyklingu: A-F. Jest to konkretna informacja dla użytkownika: czy opakowanie nadaje się w pełni do recyklingu, czy należy zmienić pewne elementy składowej opakowania, czy najprościej przeprojektować opakowanie. Na podstawie przeprowadzonej ankiety i symulacji zmiennych producent/ recykler/ odbiorca czy inna osoba zainteresowana, pozyskają informację o tym, jakie parametry należy zmienić w opakowaniu aby jego wartość w procesie ponownego przetwórstwa wzrosła. Na podstawie ilości i treści prawodawstwa Unii Europejskiej, ekoprojektowanie opakowań (a także poprawa już istniejących) stanie się obowiązkiem a nie dobrą wolą producentów, zaś stworzony w tym projekcie kalkulator może okazać się narzędziem, które w prosty i w przejrzysty sposób pozwoli usprawnić proces i poprawić skład opakowania, aby to jeszcze lepiej nadawało się do recyklingu.