Certyfikacja  

TEXTIL-CERTDział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert to wyodrębniona komórka Instytutu, działająca zgodnie z wymaganiami normy systemowej PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi". Dział nasz tworzy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie oceny zgodności wyrobów. Posiadane kompetencje i profesjonalizm zapewniają najwyższy poziom świadczonych usług a wydawane certyfikaty są akceptowalne w całej Unii Europejskiej.
Bezstronność i neutralność są dla Działu Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert podstawą systemu certyfikacji cieszącego się uznaniem zarówno w Polsce jak i na świecie. Daleko idący i złożony zakres pracy oraz wewnętrzne procedury wykluczają możliwość wywierania wpływu handlowego.

Zobacz deklarację bezstronności

Łukasiewicz-ŁIT , w zakresie działalności certyfikacyjnej nie korzysta z żadnych form wsparcia finansowego z tytułu projektów badawczych, dofinansowania państwa, projektów celowych i innych finansowanych z budżetu państwa, Unii Europejskiej, organizacji prywatnych albo publicznych krajowych lub międzynarodowych.

Łukasiewicz-ŁIT posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące usługi badawcze i certyfikacyjne.

Zakres certyfikacji prowadzonej przez Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert:

  • ocena zgodności środków ochrony indywidualnej (odzież, rękawice, obuwie) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
  • certyfikacja zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi
  • certyfikacja na znaki: Bezpieczny dla Niemowląt, Bezpieczny dla Dziecka, Przyjazny dla Człowieka, Certyfikowany Materiał Twoich  Mebli, UV STOP
  • certyfikacja na znak OEKO-TEX® Standard 100
  • certyfikacja OEKO-TEX® STeP


 

Łukasiewicz-ŁIT jest jednostką notyfikowaną Nr 1439 w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, Nr AC 017 w zakresie:

  • oceny zgodności środków ochrony indywidualnej (odzież, rękawice, obuwie)
  • certyfikacji zgodności wyrobów z dokumentami normatywnymi

 

 

Certyfikat akredytacji: AC 017.pdf 

Zakres akredytacji: AC 017

  

 

Łukasiewicz-ŁIT jest jedynym w Polsce członkiem Stowarzyszenia OEKO-TEX®

 

 

  • Prowadzi procesy certyfikacji, wykonuje badania i wydaje certyfikaty OEKO-TEX® Standard 100, które od 1992 roku są wiodącymi w świecie znakami bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.
  • Prowadzi procesy certyfikacji i wydaje certyfikaty OEKO-TEX® STeP dla zakładów produkcyjnych potwierdzających wdrażanie przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych, uzyskanie optymalnych warunków zdrowia i bezpieczeństwa oraz społecznie akceptowalnych warunków pracy.    Kontakt

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert
Gdańska 118, 90-520 Łódź
tel: +48 42 25 34 432
e-mail: cert@lit.lukasiewicz.gov.pl

Kierownik 
mgr inż. Piotr Kantor
tel. +48 42 25 34 499; +48 502 424 015
e-mail: piotr.kantor@lit.lukasiewicz.gov.pl

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert
Zgierska 73, 91-462 Łódź
Tel.: +48 42 25 36 128
e-mail: iso@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika 
mgr inż. Agnieszka Pietrzak
Tel.: +48 42 25 36 128;  +48 573 213 716
e-mail: agnieszka.pietrzak@lit.lukasiewicz.gov.pl