Laboratoria

Laboratorium Chemicznych Analiz InstrumentalnychLaboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, w zakresie badań chemicznych oraz badań właściwości fizycznych wyrobów włókienniczych; posiada również akredytację Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB) na zgodność z ww. normą.

Laboratorium Chemicznych Analiz Instrumentalnych wykonuje badania wyrobów włókienniczych w dowolnej postaci przerobu jak np.: włókno, czesanka, przędza, tkaniny, dzianiny, włókniny, wyroby gotowe oraz materiały opatrunkowe wg norm PN, PN-EN, PN-EN ISO oraz według procedur badawczych własnych.

Podstawowe akredytowane badania wykonywane w Laboratorium:

 • odporność wybarwień na czynniki fizyko-chemiczne, takie jak np.: pranie, woda, pot kwaśny i alkaliczny, tarcie suche i mokre, rozpuszczalniki organiczne, woda morska, woda chlorowana, ślina i pot*
 • odporność wybarwień na światło sztuczne
 • odporność wybarwień na sztuczną pogodę ( z nadeszczeniem)
 • badania chemiczne m.in.: wyznaczanie zawartości formaldehydu, metali ciężkich, kancerogennych amin aromatycznych z grupy MAK IIIA1 i MAK IIIA2, 4-aminoazobenzenu, pestycydów, pentachlorofenolu, ftalanów, barwników o działaniu alergennym i kancerogennym
 • oznaczanie odczynu pH ekstraktów wodnych
 • oznaczanie składu surowcowego wyrobów włókienniczych
 • oznaczanie zawartości tłuszczu*, substancji niewłóknistych* i natłustki*
 • właściwości ochronne przed promieniowaniem UV*
 • oznaczanie zawartości kadmu i ołowiu w wyrobach ceramicznych*
  * badania nie objęte zakresem akredytacji OiB Nr 44/MON/2021

oraz w zakresie nie objętym akredytacją (PCA Nr AB 077 i OiB Nr 44/MON/2021), do których między innymi należą:

 • badanie transmisji światła przez płaskie wyroby włókiennicze przy długości fali od 400 nm do 700 nm oraz przez opakowania z tworzyw sztucznych przeznaczonych do leków – przy długości fali od 290 nm do 450 nm
 • badanie czystości chemicznej celulozowych wyrobów higienicznych

Badanie składu procentowego surowca w wyrobach włókienniczych wykonywane są również według metod objętych zakresem akredytacji PCA i MON, zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 ze zm., z dnia 27 września 2011 r. Metody badań zawarte w ww. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego mają znaczenie nadrzędne w stosunku do metod znormalizowanych i są wykorzystywane m.in. do stwierdzenia zgodności/niezgodności z deklaracjami producentów.

W ramach działalności SBŁ-ŁIT, Laboratorium wykonuje ekspertyzy w zakresie ustalania przyczyn powstawania błędów w procesach bielenia, barwienia, drukowania, apreturowania, wykończenia i termicznej obróbki materiałów włókienniczych oraz prowadzi bloki warsztatowe z zakresu zagadnień dotyczących chemicznej obróbki włókna (działalność nie akredytowana) oraz wykonuje badania zgodnie z obowiązującymi normami PN, PN-EN, PN-EN ISO i procedurami badawczymi własnymi.

Laboratorium Chemicznych Analiz Instrumentalnych współpracuje z laboratoriami Instytutów krajowych i zagranicznych w zakresie organizacji i uczestnictwa w badaniach biegłości i/lub w porównaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC.


    Pliki do pobrania


    Certyfikaty


    Kontakt

Kierownik Laboratorium/Lider Obszaru
mgr inż. Agnieszka Lisiak-Kucińska
tel: +48 42 61 63 128
fax: +48 42 61 63 131
e-mail: agnieszka.lisiak-kucinska@lit.lukasiewicz.gov.pl

Osoby do kontaktu:

Z-ca Kierownika Laboratorium/Kierownik Techniczny
mgr inż. Zdzisława Mrozińska
tel: + 48 42 61 63 121
e-mail: zdzislawa.mrozinska@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika ds. Jakości
mgr inż. Jerzy Piestrzeniewicz
tel: + 48 42 61 63 130
e-mail: jerzy.piestrzeniewicz@lit.lukasiewicz.gov.pl

Strefa Klienta
EnglishPolish