Certyfikacja  

UV STOP 

Certyfikat upoważniający do oznakowania wyrobu znakiem „UV STOP” mogą uzyskać wyroby, które spełniają wymagania w zakresie konstrukcji, ergonomii, parametrów użytkowych oraz zapewniające właściwości ochrony przed promieniowaniem UV opisane w Kryteriach.


Certyfikat może zostać udzielony dla wyrobów włókienniczych (koszulki, bluzy, getry, spodnie, nakrycia głowy, rękawice, nakładki na ręce), wykonanych z włókien naturalnych, sztucznych, syntetycznych lub ich mieszanek.


Wymagania szczegółowe stanowiące o bezpieczeństwie wyrobów chroniących przed promieniowaniem UV dotyczą:

  • wskaźnika barierowości (W) dla odzieży chroniącej przed promieniowaniem UV emitowanym przez sztuczne źródło światła
  • wskaźnika UPF i UVA dla odzieży przeznaczonej do stosowania w narażeniu na promieniowanie słoneczne
  • konstrukcji i ergonomii
  • oporu pary wodnej
  • zmiany wymiarów po praniu
  • wytrzymałości na przebicie, wytrzymałości na rozdzieranie, zrywanie
  • odporności wybarwień na pot, na tarcie
  • pH roztworu wodnego lub pH wyciągu w sztucznym pocie,
  • zawartości amin aromatycznych

Wymagania są określone w Kryteriach technicznych KT 12/15

Skargi dotyczące działalności Działu Certyfikacji Textil-Cert i każdej czynności wykonanej w trakcie procesu certyfikacji oraz odwołanie od decyzji podjętych przez Dział Certyfikacji mogą być kierowane do Dyrektora Łukasiewicz - ŁIT zgodnie z procedurą CP-05 ″Skargi i odwołania” (udostępnianej na życzenie).


    Kontakt

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert
Gdańska 118, 90-520 Łódź
tel: +48 42 25 34 432
e-mail: cert@lit.lukasiewicz.gov.pl

Kierownik 
mgr inż. Piotr Kantor
tel. +48 42 25 34 499; +48 502 424 015
e-mail: piotr.kantor@lit.lukasiewicz.gov.pl

Dział Certyfikacji Wyrobów Tekstylnych i Skórzanych Textil-Cert
Zgierska 73, 91-462 Łódź
Tel.: +48 42 25 36 128
e-mail: iso@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika 
mgr inż. Agnieszka Pietrzak
Tel.: +48 42 25 36 128;  +48 573 213 716
e-mail: agnieszka.pietrzak@lit.lukasiewicz.gov.pl