Laboratoria

Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań JednostkowychLaboratorium  Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych wykonuje kompleksowe badania opakowań jednostkowych i materiałów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz innych materiałów.  Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: innowacyjnych materiałów opakowaniowych; oddziaływania wzajemnego produktu – opakowanie; skuteczności zabezpieczenia zapakowanego produktu; opracowania nowych materiałów opakowaniowych i opakowań. Laboratorium uczestniczy w realizacji  projektów międzynarodowych i krajowych oraz umów zawartych z przedsiębiorcami. Laboratorium prowadzi działalność w zakresie dostosowania metod badań i oceny materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z wymaganiami UE. Uczestniczy we wdrażaniu do produkcji nowych materiałów opakowaniowych, opakowań i systemów pakowania.  Laboratorium prowadzi także szkolenia, seminaria oraz konferencje w zakresie materiałów opakowaniowych, opakowań i technologii pakowania.

Laboratorium akredytowane przez:

– Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie badań chemicznych i mechanicznych wyrobów z tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych, badań właściwości fizycznych papieru, tektury, wyrobów z tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych oraz badań sensorycznych papieru, tektury, wyrobów z tworzyw sztucznych, materiałów opakowaniowych. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Nr AB 185 Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) od 1998 roku.

Metody badań objęte zakresem akredytacji:

 • przenikalność pary wodnej metodą czujnika podczerwieni ,
 • przenikalność ditlenku węgla metodą czujnika podczerwieni,
 • przenikalność  tlenu metodą czujnika kulometrycznego,
 • właściwości wytrzymałościowe przy statycznym rozciąganiu,
 • grubość, 
 • wymiary liniowe,
 • wytrzymałość na oddzieranie warstw,
 • wytrzymałość na rozdzieranie (opór przedarcia) metodą Elmendorfa,
 • odporność na uderzenie metodą swobodnie spadającego grota,
 • współczynnik przepuszczania światła,
 • wskaźnik wytrzymałości zgrzewu na rozerwanie,
 • odporność na nacisk osiowy,
 • sprawdzenie przyczepności nadruku,
 • gramatura,
 • badania sensoryczne (ocena przekazywania zapachu i smaku przy kontakcie pośrednim i bezpośrednim z żywnością),
 • migracja globalna do wodnych płynów modelowych i mediów zastępczych zgodnie z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. z późn. zmianami,
 • oznaczenie migracji specyficznej substancji niskocząsteczkowych zgodnie z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. z późn. zmianami 
 • badania opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko zgodnie z normami:

PN-EN 862:2016-09, PN-EN ISO 8317:2016-03; PN-EN 14375:2016-09.

Metody badań nieobjęte zakresem akredytacji:

 • analiza termiczna i identyfikacja tworzyw sztucznych (DSC, FTIR),
 • pomiar wytrzymałości zgrzewu na gorąco (tzw. hot-tack),
 • profil zgrzewalności folii i laminatów,
 • materiały samoprzylepne: adhezja kleju, loop tack,
 • sztywność przy zginaniu metodą H-O-M,
 • swobodna kurczliwość liniowa,
 • masa elementów i opakowań,
 • liczba sztuk w pakiecie,
 • szczelność metodą detekcji wodoru, 
 • badanie odporności na promieniowanie świetlne oraz podwyższoną temperaturę (badania starzeniowe),
 • odporność na uderzenie przy swobodnym spadku,
 • odporność lakierów na korozję,
 • ścieralność nadruku,
 • odporność na korozję naprężeniową z zastosowaniem 10% roztworu IGEPALU,
 • odporność na przebicie barierowych giętkich folii,
 • wytrzymałość na obciążenie,
 • wady wykonania,
 • zmiany wymiarów liniowych,
 • zwilżalność powierzchni folii i płyt,
 • pojemność,
 • wytrzymałość toreb na uderzenie przy swobodnym spadku,
 • przenikalność tlenu metodą czujnika kulometrycznego przez opakowanie


    Kontakt

Kierownik Laboratorium
dr Natalia Gutowska
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 18
e-mail: natalia.gutowska@lit.lukasiewicz.gov.pl

Badania chemiczne

Zastępca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Katarzyna Samsonowska
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 27
e-mail: katarzyna.samsonowska@lit.lukasiewicz.gov.pl

e-mail: lab_opak_jedn@lit.lukasiewicz.gov.pl

Badania fizyko-mechaniczne
mgr inż. Jacek Frydrych
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 32
e-mail: jacek.frydrych@lit.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Joanna Molska
tel.: +48 22 842 20 11 wew. 22
e-mail: joanna.molska@lit.lukasiewicz.gov.pl