O Nas

Łukasiewicz –
Łódzki Instytut Technologiczny
    O Nas

Łukasiewicz – ŁIT rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Główna siedziba Łukasiewicz – ŁIT mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi. Instytut posiada także pięć pozostałych łódzkich lokalizacji, a także po jednej w Krakowie i Warszawie. To głównie przestrzenie laboratoryjne wykorzystywane przez naukowców do prac naukowo-badawczych i biurowe dedykowane obsłudze przedsiębiorców. To także hale produkcyjne, na których przeprowadzane są wdrożenia i uruchamiana jest produkcja doświadczalna, warsztaty mechaniczne oraz równie ważna część mieszcząca obsługę administracyjną instytutu. Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 pracowników, niemal 90 mln rocznego budżetu, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych.

Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji.

Poza działalnością podstawową Instytut realizuje:

  • projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w ustawie o Sieci
  • produkcję unikatowej aparatury badawczej i unikatowych materiałów
  • prowadzi działalność:
  • metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną
  • w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności
  • w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach
  • dokonuje oceny zgodności
  • opracowuje prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki
  • prowadzi kursy i szkolenia kadr dla gospodarki
  • prowadzi inną działalność związaną z charakterem Instytutu Sieci


Łukasiewicz – ŁIT realizuje projekty w naturalny sposób wpisujące się w dotychczasową działalność naukową i badawczą połączonych instytutów. Co ważne jednostka działa także w całkiem nowych obszarach dostępnych dzięki połączeniu unikalnych potencjałów badawczych.

Konsolidacja łódzkich instytutów Łukasiewicza przyczyniła się do rozwinięcia innowacyjnych rozwiązań kompatybilnych z branżą włókienniczą, szczególnie w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, biomedycyny oraz cyfryzacji technologii. Dotychczas żaden z trzech łódzkich instytutów Łukasiewicza nie był w stanie wpisać się we wszystkie strategiczne kierunki działania Sieci Badawczej Łukasiewicz, odpowiadające najistotniejszym potrzebom przedsiębiorców.

Dzięki połączeniu Łukasiewicz – ŁIT obejmuje swoją działalnością 4 kluczowe obszary badawcze Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformację Cyfrową, Inteligentną Mobilność, Zrównoważoną Gospodarkę i Energię oraz Zdrowie.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie. To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

W ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oferujemy biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażujemy przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową.

Co najważniejsze przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam wysokiej jakości produkt lub usługę.


  DYREKCJA ŁUKASIEWICZ - ŁIT


prof. dr hab. inż. Piotr Dziugan

p.o. Dyrektora InstytutuTomasz Dominiak

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i OperacyjnychJarosław Berger

Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacjiprof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych    Struktura