Certyfikaty

Dział Certyfikacji Wyrobów Papierowych oraz Dział Ceryfikacji Opakowań COBRODział Certyfikacji zajmuje się certyfikacją opakowań jednostkowych i materiałów opakowaniowych oraz wyrobów papierowych. Dział Certyfikacji wydaje certyfikaty dla opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych (obowiązkowe), opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko, opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności do ponownego przetwórstwa.

Zajmujemy się certyfikacją materiałów i wyrobów oceniając ich podatność do biodegradacji i kompostowania oraz aktywność przeciwbakteryjną.

Prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie problematyki certyfikacji materiałów opakowaniowych, opakowań i innych wyrobów, obejmującą przygotowanie i organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji.

Dział Certyfikacji Opakowań od 1993 roku posiada akredytację PCA nr AC 016 zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Jest bezstronną i niezależną jednostką certyfikującą wyroby, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

pastedGraphic.png

AC 016

Dział ocenia wyroby oraz usługi i udziela certyfikatów:

W zakresie akredytacji – certyfikacja papieru, tektury i wyrobów papierowych:

  • ocena zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych (dobrowolna)

pastedGraphic_1.png

  • certyfikat UN dla opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych: ADR, ADN, RID, IMDG-Code, IATA-DGR (obowiązkowy)

pastedGraphic_2.png

  • opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko
  • opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności do ponownego przetwórstwa

pastedGraphic_3.png

Poza zakresem akredytacji – certyfikacja materiałów, wyrobów, procesów i usług:

  • ocena zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych (dobrowolna),
  • ocena podatności do biodegradacji i kompostowania materiałów i wyrobów pochodzenia naturalnego i syntetycznego (dobrowolna)

pastedGraphic_4.pngpastedGraphic_5.pngpastedGraphic_6.png

  • ocena aktywności przeciwbakteryjnej materiałów i wyrobów. Produkt Antybakteryjny (dobrowolna)

pastedGraphic_7.png

 


    Kontakt

Kierownik Działu – Łódź                                          
dr inż. Ewa Kopania 
tel.: +48 42 307 09 35; +48 42 307 01 32
e-mail: ewa.kopania@lit.lukasiewicz.gov.pl 
certyfikacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

 

Strefa Klienta
EnglishPolish