Certyfikaty

Dział Certyfikacji Wyrobów Papierowych i Opakowań COBRODział Certyfikacji zajmuje się certyfikacją opakowań jednostkowych i materiałów opakowaniowych oraz wyrobów papierowych. Dział Certyfikacji wydaje certyfikaty dla opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych (obowiązkowe), opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko, opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności do ponownego przetwórstwa.

Zajmujemy się certyfikacją materiałów i wyrobów oceniając ich podatność do biodegradacji i kompostowania oraz aktywność przeciwbakteryjną.

Prowadzimy działalność edukacyjną w zakresie problematyki certyfikacji materiałów opakowaniowych, opakowań i innych wyrobów, obejmującą przygotowanie i organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji.

Dział Certyfikacji Opakowań od 1993 roku posiada akredytację PCA nr AC 016 zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. Jest bezstronną i niezależną jednostką certyfikującą wyroby, zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatami.

Dział ocenia wyroby oraz usługi i udziela certyfikatów:

W zakresie akredytacji – certyfikacja papieru, tektury i wyrobów papierowych:

  • ocena zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych (dobrowolna)

  • certyfikat UN dla opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych: ADR, ADN, RID, IMDG-Code, IATA-DGR (obowiązkowy)

  • opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko
  • opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności do ponownego przetwórstwa

Poza zakresem akredytacji – certyfikacja materiałów, wyrobów, procesów i usług:

  • ocena zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych (dobrowolna),
  • ocena podatności do biodegradacji i kompostowania materiałów i wyrobów pochodzenia naturalnego i syntetycznego (dobrowolna)

          

  • ocena aktywności przeciwbakteryjnej materiałów i wyrobów. Produkt Antybakteryjny (dobrowolna)


   Kontakt   

Dział Certyfikacji Wyrobów Papierowych i Opakowań COBRO
Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
tel: +48 42 307 09 35; +48 42 307 01 32
e-mail: certyfikacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

Kierownik Działu – Łódź                                          
dr inż. Ewa Kopania 
tel.: +48 42 307 09 35
e-mail: ewa.kopania@lit.lukasiewicz.gov.pl 

Dział Certyfikacji Wyrobów Papierowych i Opakowań COBRO
Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
tel: +48 22 842 20 11 w. 30, 70, 75
e-mail: certyfikacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

Kierownik Działu – Warszawa                                         
dr inż. Ewa Kopania 
tel.: +48 22 842 20 11 w. 30
e-mail: ewa.kopania@lit.lukasiewicz.gov.pl